Nowoczesne zestawy Mobilnych Pracowni Komputerowych dla myślenickich uczniów

Nowoczesne zestawy Mobilnych Pracowni Komputerowych dla myślenickich uczniów
ZPO Borzęta

Uczniowie z gminy Myślenice znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” przeprowadzonego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK - operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Tym samym zdobyli oni dla swoich szkół nowoczesne zestawy Mobilnych Pracowni Komputerowych.

W piątek, 9 lutego mobilne pracownie komputerowe zostały przekazane szkołom w Porębie, Zasani, Osieczanach, Jasienicy i Borzęcie. Przekazanie sprzętu odbyło się w obecności burmistrza Jarosława Szlachetki oraz naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia, Małgorzaty Ciemińskiej. Każda z pracowni ma wartość około 50 tysięcy złotych.

Burmistrz podkreślił, że przekazanie nowoczesnego sprzętu jest nie tylko krokiem na miarę XXI wieku, ale także wsparciem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów. Konkurs ten to nie tylko okazja do zdobycia nowego sprzętu, ale również platforma promująca aktywność uczniów i ich zaangażowanie w rozwój cyfrowych umiejętności.

Każda z pracowni składa się z 16 laptopów wraz z odpowiednim oprogramowaniem, mobilnej szafy ładującej oraz interaktywnego monitora. To kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zarówno samodzielną pracę uczniów, jak i prowadzenie zajęć przez nauczycieli w sposób innowacyjny i interaktywny.

Gratulujemy zwłaszcza, że konkurencja była duża, bo zostało nadesłanych ponad 3 tysiące prac. Ostatecznie, sukces uczniów z pięciu szkół w gminie Myślenice w konkursie Pracownia Kompetencji Cyfrowych jest nie tylko powodem do dumy dla nich samych, ich nauczycieli i rodziców, ale także inspiracją dla innych placówek edukacyjnych oraz samorządów lokalnych do dalszego rozwoju edukacji cyfrowej i stawiania na kompetencje potrzebne w XXI wieku.

Oprac. Karolina Korneszczuk-Podoba