Nowy rok akademicki rozpoczęty

Nowy rok akademicki rozpoczęty

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu zainaugurowano rok akademicki 2018/19 w Wydziale Zamiejscowym Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Wydział wchodzi w 14 rok swojego funkcjonowania w Myślenicach

W tym roku na zajęcia uczęszczać będzie kilkunastu studentów z Ukrainy. W trakcie uroczystości inauguracji dokonano aktu immartykulacji studentów I roku oraz wręczenia nagród tym studentom którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce w poprzednich semestrach.

Tego typu uroczystości jak inauguracja roku akademickiego oprócz tradycyjnych rytuałów niesie ze sobą zawsze pewien walor edukacyjny. Tak było tym razem w trakcie dwóch wystapień – przemówienia inuguracyjnego rektora dr Jana Telusa i wykładu inauguracyjnego dr hab. n.med. Joanny Bonior. W przypadku pierwszego wystąpienia rektor Jan Telus bardzo precyzyjnie opisał źródła powstania i cele jakie ma osiągnąć Konstytucja dla Nauki czy też Ustawa 2.0. czyli całościowa reforma szkolnictwa wyższego zakładająca duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej.

Konstytucja dla nauki została podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych, a ta, jak przedstawił w swoim wystąpieniu Jan Telus, pozostawiała wiele do życzenia biorąc pod uwagę jak nisko notowane są nasze uczelnie w światowych rankingach edukacyjnych.

Wykład Joanny Bonior naświetlił historie bakterii Helicobacter pylori za wykrycie, której w 2005 roku dwóch australijskich naukowców Barry J. Marshall i J. Robin Warren otrzymali Nagrodę Nobla. Uważa się, że do zakażenia dochodzi na ogół we wczesnym dzieciństwie, a częstość zakażeń Helicobacter pylori jest związana ze statusem socjalno-ekonomicznym. Ryzyko zakażenia tą bakterią w krajach rozwijających się jest kilkukrotnie większe niż w Europie zachodniej zaś Helicobacter uważa się za czynnik o udowodnionym działaniu rakotwórczym.

Sposobem na zapobieganie zakażeniu może być nauka dokładnego mycia rąk w dzieciństwie. Co ciekawe Helicobacter zapewne zostałby wykryty wiele lat wcześniej, gdyby badania profesora Walerego Jaworskiego z 1899 roku były opublikowane nie tylko w języku polskim.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).