Nowy rozdział GPR

Gmina 13 kwietnia 2021 Wydanie 14/2021
Nowy rozdział GPR

Od 12 lutego Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii i kolejny, wyższy szczebel działalności. Właśnie wtedy dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oficjalnie powołując do życia nową OSP w Myślenicach. Grupa weszła w szeregi Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnych otwierając się pod nową nazwą Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice.

W dniu 12 kwietnia burmistrz Jarosław Szlachetka oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Myślenice Krzysztof Druzgała i Gabriela Stasik podpisali wspólnie dokument, określający zakres i formy pomocy udzielanej przez gminę na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej straży, związanych z realizacja przyjętych zadań.

MS