Nowy sprzęt komputerowy do szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Nowy sprzęt komputerowy do szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- W ramach projektu 14 z 18 szkół z terenu gminy Myślenice, czyli szkoły do których uczęszczają uczniowie przybyli z Ukrainy po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku otrzyma nowy sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne, a całość inwestycji pokryją środki pozyskane z programu Województwa Małopolskiego. Dodatkowo szkoły zorganizują wycieczki oraz zajęcia integrujące środowisko uczniów ukraińskich i polskich . Z pewnością otrzymane wielowymiarowe wsparcie wpłynie pozytywnie na atmosferę w szkole, jakość nauczania, a także rozwój uczniów wspomnianych szkół – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Umowa na kwotę 381 369,99 zł została podpisana 4 maja i stanowi 100% kosztów realizacji zadania grantowego. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym wycieczki promujące walory Małopolski i grupowe zajęcia świetlicowe oraz działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.