Nowy zarząd i podsumowanie roku

Nowy zarząd i podsumowanie roku
Wojciech Włodarczyk odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP Fot. M. Stoszek

W sobotnie popołudnie 13 marca ochotnicy z OSP Droginia podsumowali trudny rok, wybrali nowy zarząd jednostki i docenili najbardziej zasłużonych członków jednostki.

Wśród zaproszonych gości na zebraniu znaleźli się brygadier Roman Ajchler, Jan Podmokły - prezes Powiatowego Oddziału Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wiceburmistrz Mateusz Suder, wicestarosta Rafał Kudas.

Jak wiadomo strażacka służba to nie tylko zaszczyt, ale i olbrzymia odpowiedzialność, dlatego szczególne uznanie należy się najbardziej oddanym sprawie. W trakcie zebrania odznaczeniami uhonorowani zostali: Strażak Wzorowy: Szymon Wiśniewski, Medal Srebrny: Agata Lesińska, Krzysztof Tekieli, Kazimierz Mielniczuk, Paweł Włodarczyk. Złoty Znak Związku OSP RP: Jerzy Mróz, Paweł Włodarczyk. Za Wysługę Lat: 70 lat - Stefan Włodarczyk, 45 lat - Stanisław Włodarczyk, Jan Włodarczyk, 40 lat - Wojciech Włodarczyk, Julian Salawa, 35 lat - Wiesław Ćwierz, 30 lat - Stanisław Podmokły, 25 lat - Ryszard Szlachetka, Krzysztof Batko, Stanisław Wyrostek, Bogdan Wincenciak, Edward Mistarz, Józef Olesek, 20 lat - Sobiesław Szczerba, Andrzej Podmokły, 10 lat - Paweł Włodarczyk, Mateusz Mróz, Szymon Mistarz.

Po krótkiej uroczystości przedstawiono zebranym sprawozdania z działalności jednostki w roku ubiegłym.

Jednostka liczy 69 druhów ochotników, z czego aż 11 stanowią panie. OSP Droginia posiada w ramach jednostki następujące drużyny i zespoły: Kobieca Drużyna Pożarnicza, MDP dziewczęca, MDP chłopięca, Orkiestra, Zespół Artystyczny.

W ciągu ubiegłego roku jednostka uczestniczyła w 29 akcjach. 4 razy gaszono pożar, 25 razy likwidowano zagrożenia miejscowe.

W dalszej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście, zarówno brygadier Roman Ajchler jak i Prezes Jan Podmokły odnieśli się do bieżących problemów OSP, jak i do działalności OSP Droginia. Zwrócili uwagę na konieczność szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zarówno przez czynnych strażaków, jak i adeptów aspirujących do służby. Zwrócono również uwagę na bieżące problemy w działalności OSP Droginia.

Następnie głos zabrał wiceburmistrz Mateusz Suder, który podziękował strażakom za służbę oraz zapewnił o kontynuacji wsparcia ze strony gminy dla jednostek OSP, w tym dla jednostki w Drogini. Wiceburmistrz przypomniał również, że mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, Miasto i Gmina nie obcięła dotacji dla strażaków i przekazała na ich potrzeby ponad milion złotych. Przekazał również karnety dla druhów, dające możliwość skorzystania z obiektów Sport Zarabie.

W kolejnej części zebrania odbyły się wybory zarządu, oto jego skład: Prezes – Krzysztof Batko, wiceprezes - Agata Lesińska, Naczelnik - Stanisław Wyrostek, Za-ca Naczelnika – Leszek Tekieli, Skarbnik - Paweł Włodarczyk, Sekretarz – Joanna Wyrostek, Gospodarz - Andrzej Tekieli, Czł. Zarządu - Wojciech Włodarczyk, Szymon Wiśniewski, Przew. Kom. Rewizyjnej – Jerzy Mróz, Czł. Kom. Rew – Daria Sukta, Andrzej Salawa.

Przed druhami i nowym zarządem kolejny trudny rok, z uwagi na panującą pandemię, mamy nadzieję, że wstawiennictwo świętego Floriana pozwoli strażakom ochotnikom na bezpieczną służbę i realizację planów na najbliższy rok.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.