O inwestycjach już wykonanych i tej największej, która coraz bliżej

O inwestycjach już wykonanych i tej największej, która coraz bliżej

Cykle zebrań wiejskich w roku 2023 otwarło zebranie w Krzyszkowicach. Przewodniczył mu Andrzej Grzybek, radny miejski z tej miejscowości, a rozpoczęło się od wystąpienia burmistrza Jarosława Szlachetki, który omówił sytuację finansową gminy od roku 2018 do bieżącego i podsumował najważniejsze inwestycje zrealizowane od 2019 roku w całej gminie, a w szczególności w Krzyszkowicach.

Jedną z ważniejszych dla mieszkańców, ale też najdroższych (2,2 mln zł), była budowa nowego mostu „na Brzeg”, po tym jak stary został zniszczony przez powódź w 2021 roku.

Na zebraniu mówiono też o drodze prywatnej, która zaraz po powodzi zapewniła odciętym mieszkańcom połączenie „ze światem”, a później (kiedy wojsko rozstawiło tymczasowy most), służyła jako alternatywny dojazd. Na pytanie i sugestię sołtysa, aby tę grunty wykupić i wybudować tam drogę publiczną, burmistrz odpowiedział, że gmina już to robi a kiedy już wszystkie będą należały do niej, planuje zlecić wykonanie projektu budowy nowej drogi.

Uszkodzona podczas wspomnianej powodzi została także krzyszkowicka oczyszczalnia ścieków. Jej ubiegłoroczny remont kosztował prawie milion zł.

Udało się też zrealizować kilka inwestycji drogowych, w tym jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców modernizację drogi „pod Las” łączącej Krzyszkowice z Głogoczowem i pozwalającej na przejazd z jednej miejscowości do drugiej bez konieczności wyjeżdżania na zakopiankę. Tylko ta inwestycja kosztowała prawie 1,3 mln zł. Radny Andrzej Grzybek dziękując za to co udało się zrobić zaapelował o to, żeby czynić starania o środki na drugi etap remontu tej drogi.

Jedną z większych inwestycji była również tegoroczna modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej za ponad 1,6 mln zł (inwestycja dofinansowana z rządowego funduszu Polski Ład). Przy tej okazji burmistrz zapewnił, że pamięta także o przedszkolu i poinformował, że gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przedszkola, a kiedy będzie ona gotowa i będzie wydane pozwolenie na budowę, będzie się starać o środki na prace budowlane. Koszt samej dokumentacji (projektu) to prawie 100 tys. zł.

Nieco ponad 1 mln zł (od roku 2019 do teraz) trafiło z kolei do OSP Krzyszkowice. Z tego największa kwota, bo ponad 550 tys. zł wsparła w 2022 roku zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Była też prezentacja inwestycji zrealizowanych przez powiat na drogach i nie tylko. Starosta Józef Tomal mówił m.in. o mającej się zakończyć w połowie grudnia br. przebudowie i modernizacji drogi Polanka-Zawada-Krzyszkowice za prawie 10 mln zł.

Najwięcej miejsca i uwagi w dyskusji poświęcono jednak nie inwestycjom gminnym, ani powiatowym, a budowie węzła drogowego na skrzyżowaniu zakopianki i dróg powiatowej i gminnej w Krzyszkowicach, zwłaszcza, że ostatnie tygodnie przyniosły długo oczekiwaną informację o ogłoszeniu przez Generalną Dyrekcję dróg Krajowych i Autostrad przetargu na jego budowę.

Burmistrz poinformował też na tym zebraniu, że w październiku razem z dyrektorem krakowskiego oddziału GDDKIA podpisał porozumienie dotyczące wykonania przez GDDKIA dokumentacji i projektów związanych z uciągleniem dróg zbiorczych na odcinku od Głogoczowa do Myślenic.

Padło też pytanie o starą szkołę i jej przyszłość. Burmistrz odpowiedział, że gmina zobowiązana do odbudowy zabytku, wykonała dokumentację projektową i dwukrotnie próbowała pozyskać środki zewnętrzne na odbudowę, ale bezskutecznie. - Przy następnej możliwości będziemy próbować ponownie, żeby to odbudować – powiedział burmistrz.

W zebraniu wiejskim oprócz wymienionych wzięli udział także: sołtys Krzyszkowic Władysław Dyduła, radny wojewódzki Robert Bylica, wicestarosta Rafał Kudas, radny powiatowy i sekretarz gminy Myślenice Robert Pitala, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach Mirosław Fita i naczelnik Wydziału Inwestycji UMIG Agnieszka Światowiec.