Obchody 120 – lecia istnienia OSP w Krzyszkowicach

Obchody 120 – lecia istnienia OSP w Krzyszkowicach

W sobotę, 13 maja odbyły się obchody 120-lecia OSP Krzyszkowice, połączone z poświeceniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który został zakupiony pod koniec 2022 roku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Władysław Kurowski - poseł na Sejm, Robert Bylica - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jarosław Szlachetka – burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Robert Pitala - sekretarz gminy, nadbrygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Sławomir Kaganek – Komendant Powiatowy PSP, Waldemar Pachoń – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Myślenicach, Józef Tomal – starosta oraz wielu znakomitych gości.

Uroczystość rozpoczęła się zebraniem pocztów sztandarowych, a następnie Mszą Świętą w Kościele św. Anny w Krzyszkowicach. Po niej w obecności orkiestry dętej odbył się przemarsz z kościoła na plac pod strażnicę.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i medali. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowani zostali: druh Marian Chlebda i druh Krzysztof Paryła. Srebrnym medalem: druh Andrzej Grzybek i druh Tomasz Zawiski. Brązowym: druhowie Szczepan Sala, Kazimierz Wójciak, Witold Sala oraz druhna Urszula Paryła. Odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: druhowie: Bartosz Krzysztof, Dziadkowiec Damian, Grabowski Damian, Pachacz Tomasz, Pitala Łukasz, Sroka Paweł, Wójciak Kazmimierz. Wręczono również odznaki za wysługę lat: Lat 50 – druhowie: Tadeusz Liśkiewicz i Edward Pitala. Lat 40- druhowie: Marian Chlebda, Jerzy Muniak i Ludwik Pitala. Lat 35 – druhowie: Andrzej Grzybek, Krzysztof Paryła, Tadeusz Turcza, Tomasz Zawiski. Lat 30 – druh Witold Sala. Lat 25- druhna Urszula Paryła oraz druhowie: Paweł Pietrzyk, Szczepan Sala i Michał Syrek. Lat 20 – druh Paweł Sroka. Lat 15 – druh Kazimierz Wójciak. Lat 10 – druhny: Karolina Czyż, Weronika Paryła i Paulina Żaba oraz druhowie: Piotr Łukawski i Marcin Solawa.

Druhowie docenili również młodych ludzi z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i odznaczyli brązową odznaką: Druhny: Julie Salę, Gabrielę Sałach oraz Edytę Surówkę i druhów: Karola Kruczka, Karola Pachacza, Konrada Pietrzyka, Filipa Piotrowskiego, Roberta Raczka, Pawła Salę, Tomasza Salę, Adama Solawę oraz Karola Zawiskiego.

Drugą jakże ważną częścią uroczystości było poświęceni wozu.

- Jestem przekonany, że nasza jednostka OSP Krzyszkowice będzie w stanie jeszcze bardziej skutecznie działać na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz na rzecz gminy – powiedział prezes Andrzej Grzybek. Wymienił też wszystkich dzięki którym nowy samochód zasili krzyszkowicką jednostkę. Gmina Myślenice, która dała 451 380 zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przekazało na ten cel 400 tys., województwo małopolskie 40 000 zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 50 000 zł, Fundacja Lotos 20 000 zł, Fundacja Orlen 30 000 zł oraz mieszkańcy Krzyszkowic, którzy ofiarowali 93 406 zł.

Wśród chrzestnych wozu znalazł się burmistrz Jarosław Szlachetka, który mówił, że ten jubileusz to zobowiązanie na kolejne 120 lata pomocy na rzecz społeczności krzyszkowickiej. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje