Obwodnica wschodnia Myślenic

Obwodnica wschodnia Myślenic

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Myślenic, która ma połączyć drogi wojewódzkie nr 955, biegnącą przez Jawornik z drogą 967 biegnącą od Myślenic w kierunku Dobczyc. Obwodnica ma zaczynać się w miejscu nowego węzła jawornickiego na zakopiance, biec na granicy Myślenic i Polanki i włączyć się w drogę wojewódzką na Borzęckiej górze.

Pomysł na budowę północno-wschodniej obwodnicy miasta został opracowany w myślenickim magistracie. Burmistrz Jarosław Szlachetką wystąpił do małopolskiego ZDW o realizację tej koncepcji, a rada miejska, uchwałą podjętą na koniec czerwca, zabezpieczyła na dofinansowanie tego zadania 100 tys. zł. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, jest to podyktowane „nieustannym rozwojem Myślenic oraz ciągłym wzrostem natężenia ruchu pojazdów [dlatego] zachodzi potrzeba alternatywnej trasy dla ruchu kołowego z ominięciem ścisłego centrum miasta.” Miasto dołoży się na opracowanie koncepcji takiej obwodnicy, która będzie zawierać wszystkie elementy potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt takiej dokumentacji szacowany jest na 600.000 zł, z czego większość ma pochodzić z funduszy unijnych.

Obecnie ZDW ogłosił przetarg na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcja programowa oraz analiza rynku nieruchomości”. Ta dokumentacja ma powstać w ciągu 15 miesięcy. Miejmy nadzieję, że kolejne kroki w celu budowy tej drogi będą realizowane tak samo szybko.

O potrzebie budowy obwodnicy północo-wschodniej nie ma co dyskutować. To, że ruch na polskich drogach jest coraz większy widzimy gołym okiem. Skrócenie przejazdu z Jawornika do Borzęty pozwoli odciążyć ulicę Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z zakopianką do granicy Myślenic. Będzie to korzystne nie tylko dla podróżnych, ale również dla mieszkańców, gdyż obecnie ul. Słowackiego jest najbardziej zakorkowanym traktem w naszym mieście. Liczne sklepy i hurtownie skoncentrowane przy tej ulicy oraz ruch do i z miasta, a także ruch tranzytowy powodują, że w godzinach szczytu musimy poruszać się na tym odcinku bardzo powoli i ostrożnie.Witold Rozwadowski

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG Sp. z o.o. Redaktor naczelny. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, Wcześniej w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)