Od soboty 3 października cały powiat myślenicki obowiązują regulacje czerwonej strefy. Jakie są w niej obostrzenia i o czym musimy pamiętać?

Gmina 6 października 2020 Wydanie 37/2020
Od soboty 3 października cały powiat myślenicki obowiązują regulacje czerwonej strefy. Jakie są w niej obostrzenia i o czym musimy pamiętać?

Obowiązkowe maseczki

Przede wszystkim w czerwonej strefie obowiązuje nas nakaz noszenia maseczki ochronnej w przestrzeni publicznej (pomieszczenia i przestrzeń otwarta). Nawet jeśli zachowujemy odpowiedni dystans społeczny, niezbędne jest zasłanianie ust i nosa. O maseczce musimy pamiętać także w lokalach gastronomicznych: klienci muszę mieć je założone do chwili zajęcia miejsca spożywania posiłku, a także przy przechodzeniu do kasy czy toalety.

Obostrzenia w transporcie zbiorowym

W autobusach, czy busach zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu.

Organizowanie wesel i innych imprez rodzinnych

Udział w nich może wziąć maksymalnie 50 osób (nie wliczając w to obsługi). W czasie zabawy nie jest konieczne noszenie maseczek.

Kościoły

W kościołach obłożenie budynku nie może przekraczać 50 proc. Uczestnicy nabożeństw muszą nosić maseczki. W przypadku wydarzeń religijnych organizowanych w otwartych przestrzeniach, udział w nich może wziąć maksymalnie 150 osób; należy zachować dystans społeczny – min. 1,5 m od innych osób.

Wydarzenia sportowe i kulturalne

Wydarzenia sportowe mogą się odbywać jedynie bez udziału publiczności. Wydarzenia kulturalne nie mogą się odbywać, ani w przestrzeniach zamkniętych, ani otwartych. Zakaz dotyczy również działalności dyskotek, klubów nocnych, organizacji targów i kongresów. W kinach można zajmować maksymalnie 25 proc. miejsc, tu również należy zasłaniać usta i nos.

Siłownie i kluby fitness

Limit osób w siłowniach i klubach fitness: na każdą osobę musi przypadać 10 metrów kwadratowych powierzchni.