Odcinek drogi gminnej w Trzemeśni doczeka się remontu

Gmina 4 sierpnia 2020 Wydanie 29/2020
Odcinek drogi gminnej w Trzemeśni doczeka się remontu

Firma BART-DRÓG Andrzej Maślerz wykona remont drogi gminnej w Trzemeśni. W ramach umowy z Gminą Myślenice wykonawca ma przeprowadzić gruntowny remont fragmentu drogi o długości 200 metrów bieżących, a całkowity koszt robót opiewa na kwotę 116 899,70 zł. Gmina przekazała już teren budowy wykonawcy.

Remontowany odcinek drogi gminnej znajduje się na działkach nr 422/7, 422/25, 422/26 w miejscowości Trzemeśnia w rejonie potocznie nazywanym „Zarzecze”. Firma BART-DRÓG, która została wyłoniona do wykonania inwestycji ma w zakresie robót remont nawierzchni drogi poprzez profilowanie oraz zagęszczanie podłoża i podbudowy z kruszywa, a także nawierzchni z masy bitumicznej oraz utwardzenie poboczy.

W zakresie robót znajduje się także wykonanie odwodnienia oraz stalowych krat przejazdowych na zjazdach. Zgodnie z umową wykonawca ma czas na realizację remontu drogi w Trzemeśni do 16 listopada bieżącego roku.