Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach

Powiat 15 czerwca 2021 Wydanie 22/2021
Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach

W Myślenicach przy ulicy Drogowców 6 działa Poradnia Zdrowia Psychicznego w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe, realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii. Na Oddziale Dziennym przebywają pacjenci po przebytych kryzysach psychicznych w celu rehabilitacji i poprawy kondycji mentalnej. Dzięki szerokiej ofercie wsparcia pacjenci mogą kontynuować leczenie rozpoczęte zwykle na oddziałach zamkniętych. Pozostają więc pod stałą opieką lekarzy psychiatrów i pielęgniarek, biorą udział w zajęciach psychoterapeutycznych, edukacji zdrowotnej i terapii zajęciowej.

Zajęcia na Oddziale Dziennym oscylują więc między edukacyjnymi, psychoedukacyjnymi a tymi, które odbywają się w pracowni terapii zajęciowej, albowiem na Oddziale prowadzone są zajęcia z rękodzieła, które uczą większej sprawności manualnej, a także rozwijają wyobraźnię i pamięć. Dzięki tym zajęciom pacjent może rozwijać swoje talenty, odkrywać je i pogłębiać swoją w nich biegłość.

W Oddziale pacjent zdobywa podstawową wiedzę na temat tego, jak dbać prawidłowo o swoje zdrowie, jak planować swój czas poza Oddziałem, a także dowiaduje się, jak zrozumieć swoją chorobę, poznać jej objawy, i wreszcie jak przewidywać jej epizody. Poza tym uczy się, jak radzić sobie z problemami, które niesie codzienne życie poza Oddziałem. Pomaga mu w tym nie tylko obecność fachowego Personelu medycznego, lecz także obecność innych pacjentów, którzy uczestniczą w oferowanych przez Personel zajęciach.

To, że istnieje w powiecie myślenickim takie miejsce, stwarza niebagatelną szansę dla osób po przebytych kryzysach psychicznych, ponieważ mogą oni z pomocą innych wrócić do lepszego funkcjonowania w domu, pracy, w społeczeństwie.

Na Oddziale Dziennym obowiązują zasady, którymi kieruje się zarówno Personel medyczny, jak i przychodzący nań pacjenci. Obowiązuje wszystkich zasada tajemnicy, dlatego że nie opowiada się o tym, co mówili na Oddziale inni pacjenci, nie podaje się nazwisk osób, które przychodzą na Oddział i nie fotografuje się innych członków terapii. Wszyscy, którzy przychodzą na Oddział uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Personel, obowiązuje przy tym punktualność. Na Oddziale nie spożywa się alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Oddział Dzienny jest takim obszarem życia, który w swych ramach oferuje pacjentom możliwość spotkania innych osób, które są na etapie wychodzenia z choroby, czyli zdrowienia, ponieważ choroba psychiczna nie jest wyrokiem, ani nie przesądza całkowicie o dalszych losach pacjenta. Najlepiej może o tym powiedzieć Pani Agnieszka Witkowska-Świech, która jest kierownikiem Oddziału Dziennego i Poradni Zdrowia Psychicznego w Myślenicach i która również obserwuje przychodzących pacjentów i wraz z Personelem medycznym ma realny wgląd w ich zdrowienie, pokonywanie choroby. Pani Agnieszka Witkowska-Świech podkreśla, że „w trakcie pobytu w oddziale oferujemy pacjentom możliwość poradzenia sobie z zaistniałym kryzysem, zrozumienia procesów które zachodzą w nich samych a także możliwość nauczenia się funkcjonowania w niejednokrotnie nowych realiach. Jako zespół terapeutyczny mamy doświadczenie poprawy stanu pacjentów. Pacjenci chętnie do nas przychodzą”.

W Oddziale Dziennym pacjenci nabierają więc siły do samodzielnego stanowienia o sobie, decyzyjności, a także do działań, które wykraczają już stricte poza oddziałową rzeczywistość. Celem, który stawia sobie Personel, jest jak najlepsze przygotowanie pacjentów do życia, niosącego rożne wyzwania, co oczywiście jest nieuniknione, a sama świadomość tego jest podstawą i fundamentem, na którym można oprzeć ich wychodzenie z niemocy i ograniczeń, będących skutkiem kryzysu psychicznego. Ważne jest bowiem obudzenie woli w osobach, które są w kryzysie, tak by mogły one doświadczyć tego, że zdrowienie zależy w dużej mierze właśnie od ich postawy wobec leczenia.

To wszystko sprawia, że leczenie odnosi skutki i daje szansę na lepsze i bardziej świadome życie, polegające właściwie na znajomości siebie i własnych potrzeb, które dyktują ciało i dusza. W wielu przypadkach bowiem kryzys jest wynikiem braku należytego dbania o własne zdrowie i potrzeby, choć oczywiście nie zawsze. Dlatego Personel, na każdym etapie wychodzenia z kryzysu, podkreśla, że znajomość siebie i zdolność do samoobserwacji są jednym z kluczy do zdrowia psychicznego.

Luiza Kula