Odszedł wielki patriota

6 października 2020 Wydanie 37/2020
Odszedł wielki patriota

W wieku 85 lat zmarł Stanisław Łaszczyk z Kwapinki (gmina Raciechowice), działacz opozycji antykomunistycznej. Jako rolnik był jednym z twórców „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Gminie Raciechowice. W wieku 85 lat zmarł Stanisław Łaszczyk z Kwapinki (gmina Raciechowice), działacz opozycji antykomunistycznej. Jako rolnik był jednym z twórców „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Gminie Raciechowice. 

W latach stanu wojennego w konspiracyjnych strukturach Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Współpracował z Krakowskim Oddziałem „Solidarności

Walczącej”. Solidarność Walcząca była polską, antykomunistyczną organizacją podziemną, założoną we Wrocławiu w czerwcu 1982 r. przez Kornela Morawieckiego. Jako jedna z niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodziła się z NSZZ „Solidarność”, powstała w konsekwencji delegalizacji „Solidarności” przez komunistyczne władze PRL oraz wprowadzenia stanu wojennego. Jej celem było całkowite odsunięcie od władzy komunistów i przywrócenie Polsce niepodległości.

Podziemna działalność Solidarności Walczącej to przede wszystkim szerokie propagowanie idei wolności, zwalczanie propagandy komunistycznej oraz przywrócenie prawdziwej informacji historycznych. Solidarność Walcząca organizowała masowe demonstracje uliczne. Budowała silne, wolne od cenzury, podziemne struktury wydawnicze. Silne struktury tej organizacji powstały głównie we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Gdańsku i na Pomorzu. W dawnym województwie krakowskim dominowała działalność związana ze związkową Solidarnością, a w Krakowie: Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Choć tu struktury Solidarności Walczącej były słabsze, to na obrzeżach obecnego powiatu myślenickiego ludzie z Gruszowa i okolic silnie związani byli z jej działalnością. Stanisław Łaszczyk stworzył własną sieć kolportażową podziemnych gazetek; „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Rolników”, „Solidarność Walcząca” i innych. Współpracownik tajnej Drukarni „Wilno” im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka”, działającej w latach1983-1993 w pobliskiej wsi Zagórzany koło Gdowa.

Drukarnia mieściła się w gospodarstwie Anny i Jerzego Hlebowiczów i została wybudowana przez ich syna Piotra Hlebowicza wraz z konspiratorami w1983 roku. Tajny bunkier (całkowita powierzchnia użytkowa ok. 14 m2 wysokość – ok. 2 m) był ukryty pod budynkiem pracowni i wykonany z armatury zbrojeniowej i grubej warstwy betonu. W bunkrze tym znajdowała się pełna infrastruktura i zaplecze oraz tajne wejście. Ta legendarna drukarnia nigdy nie została namierzona przez aparat policji politycznej. Nigdy nie zanotowała żadnej wpadki. Stanisław Łaszczyk dostarczał do niej m.in. papier, którego nie można było normalnie zdobyć, a tym bardziej kupić. Pod przykrywką spotkań „Dni skupienia Rolników: u Ojców Cystersów w Krakowie - Mogile” uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach. Organizator uroczystości patriotycznych z okazji 3 maja, 11 listopada, 15 sierpnia nieobchodzonych w komunistycznej Polsce. Po 1988 r. delegat na zjazd wojewódzki „Solidarności Rolników Indywidualnych.

Odszedł wielki patriota, człowiek prawy, odznaczony Orderem Polonia Restituta i Krzyżem Wolności i Solidarności.

Ziemowit Kalinowski