Odznaczeni Medalami za Zasługi Dla Obronności Kraju

Odznaczeni Medalami za Zasługi Dla Obronności Kraju

W Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia medali mieszkańcom miasta i gminy Myślenice – rodzicom, których trzech lub więcej synów wzorowo pełniło służbę wojskową i tym samym zasłużyło się dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Oświęcimiu. Wręczenia medali w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonali komendant WKU w Oświęcimiu Zbigniew Pustułka i burmistrz Jarosław Szlachetka. Uroczystość uświetnił Chór Hura pod kierownictwem Magdaleny Starzec, a okolicznościową prelekcję na temat Święta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja wygłosił dyrektor Muzeum Niepodległości Łukasz Malinowski.

– Cieszę się z państwa przybycia i obecności zwłaszcza, że w tak zacnym gronie spotykamy się w dniu święta naszych narodowych barw – święta flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Biel na naszej fladze symbolizuje czystość, a czerwień przelaną krew, odwagę i waleczność. Pragnę podziękować państwu za wychowanie potomków, którzy zasłużyli się swoją postawą i służbą wojskową dla wzmocnienia obronności kraju. Medal, który dzisiaj nadajemy, ma na celu okazanie wysokiego uznania wszystkim rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Poprzez rodzicielską postawę i ukierunkowanie swoich potomków przyczynili się państwo do wzmocnienia obronności kraju i z wielką dumą wraz z komendantem Wojskowej Komisji Uzupełnień nadajemy Wam honorowe medale – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Złoty medal za zasługi dla obronności kraju otrzymali Helena i Stanisław Kołodziejczyk z Chełmu oraz Janina i Stanisław Łapa z Jawornika, których aż pięciu synów służyło w wojsku Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostali rodzice żołnierzy zaproszeni na uroczystość otrzymali srebrne medale za wychowanie trójki lub czwórki żołnierzy.

Odznaczeni Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju

Złoty Medal: Helena i Stanisław Kołodziejczykowie; Helena i Stanisław Łapowie;

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju: Jan Garbień; Maria i Józef Mazurkowie; Teofila Irzyk; Maria i Kryspin Holewowie; Cecylia Kozaczyk; Stefania Baran; Anna Ulman; Krystyna i Wiesław Tylkowie; Maria i Kazimierz Kobusowie; Władysława i Kazimierz Domanusowie; Danuta Ćwierz; Anna Czyż; Helena Cieślik; Józef Burkat; Janina i Tadeusz Brytanowie; Teresa i Stanisław Blakowie; Kunegunda Bednarz; Eleonora i Ryszard Grzesikowie; Józefa i Józef Grochowieccy; Bronisława Grabowska; Wanda Górnisiewicz; Salomea i Władysław Kruczkowie; Anna Orawin; Maria i Stanisław Niedośpiałowie; Apolonia i Bronisław Pieronowie; Czesława Żądło; Julia i Tadeusz Wronowie; Wanda i Henryk Ziębowie; Józefa Pilch; Janina i Franciszek Skałkowie; Władysława Suder; Władysław Szczeciński; Władysława i Stanisław Podmokli; Genowefa i Michał Pulchni; Klementyna i Adam Ruczkowie; Krystyna i Zbigniew Sikorowie; Ewa i Adam Gołąbowie.