Oferta z Uniwersytetu Pedagogicznego

Oferta z Uniwersytetu Pedagogicznego

Przedstawiam w kolejnych publikowanych tu felietonach różne uczelnie Krakowa, na które próbuję spojrzeć z perspektywy możliwości rozwijania – w oparciu o zasoby wiedzy tworzonej i doskonalonej na tych uczelniach – innowacyjnego biznesu zlokalizowanego właśnie w Myślenicach. Dzisiaj opowiem o Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (w skrócie UP). Znam tę uczelnię także „od środka”. Gdy zaczęły się pojawiać pierwsze komputery w szkołach i dramatycznie brakowało nauczycieli informatyki, rektor uczelni, która wtedy nazywała się Wyższa Szkoła Pedagogiczna, przyszedł do mnie osobiście na AGH i prosił, żebym pomógł zorganizować kształcenie nauczycieli informatyki. Przyjąłem tę propozycję i nie rezygnując z pracy na AGH, przyjąłem dodatkowe zatrudnienie w WSP, gdzie pracowałem od 1986 do 1996 roku.

Przechodząc od tych wspomnień z przeszłości do tego, co UP może dzisiaj zaoferować biznesowi, zacznę od stwierdzenia, że ogromna większość prac naukowych prowadzonych na tej uczelni do bezpośredniej komercjalizacji się nie nadaje. Misją tej uczelni jest poszukiwanie metod efektywnego kształcenia na wszystkich poziomach nauczania.

Osiągnięć naukowych w tej dziedzinie się jednak nie sprzedaje – jeśli odkryta zostanie nowa metoda nauczania, to się ją szeroko udostępnia nieodpłatnie, chociaż istnieje w Polsce wiele instytucji, które samo nauczanie jako takie traktują jako towar i udostępniając wyłącznie odpłatnie.

Na stronie internetowej Uniwersytetu znaleźć jednak można zakładkę pod nazwą „Współpraca”, a głębiej jest dział „Usługi komercyjne”. Znaleźć to można pod adresem www.up.krakow.pl/wspolpraca/uslugi-komercyjne. Są tam obecnie oferty współpracy dwojakiego rodzaju: Instytut Techniki oferuje ciekawe tematy z zakresu kompleksowej oceny właściwości mechanicznych materiałów metalicznych, ceramicznych i polimerowych oraz kompozytów i inne badania materiałowe, a Pracownia Badań Społecznych proponuje współpracę w zakresie realizacji dużych projektów z zakresu badań społecznych. Szczegóły można odczytać na wskazanej stronie internetowej, tam także można znaleźć kontaktowe telefony oraz email.

Sądzę, że możliwości pozyskania użytecznej biznesowo wiedzy, jest na Uniwersytecie Pedagogicznym znacznie więcej. Siedem wydziałów tego Uniwersytetu to bogate spektrum różnych możliwości. Na przykład jakaś forma komercjalizacji mogłaby się ujawnić przy współpracy z Wydziałem Sztuki. Ale tu chyba konieczny byłby bliższy osobisty kontakt z pracującymi na poszczególnych wydziałach uczonymi.