OREW finiszuje

Miasto 22 sierpnia 2013 Wydanie 29/2013
OREW finiszuje
OREW finiszuje

Wszystko wskazuje na to, że Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach doczeka się na swoje dziesięciolecie nowej siedziby, której budowa rozpoczęła się we wrześniu 2011r. Budynek ma być gotowy już w październiku

- Nareszcie dzieci i młodzież niepełnosprawna w różnym stopniu upośledzenia umysłowego będzie mogła tak jak ich rówieśnicy realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki w miejscu gdzie oprócz edukacji otrzyma specjalistyczne wsparcie m.in. rehabilitacyjne, psychologiczne, logopedyczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne - mówi Teresa Chłosta dyrektor OREW.

Ośrodek będzie wyposażony w „Salę doświadczenia świata”, „Integracji sensorycznej” oraz liczne pracownie m.in. EEG Biofeedback i gabinety specjalistyczne zapewniające kompleksową pomoc. To wszystko ma zapewnić maksymalne usamodzielnienie podopiecznych na przyszłość. W chwili obecnej do ośrodka uczęszcza 157 wychowanków w tym 84 realizować będzie obowiązek nauki i obowiązek szkolny, natomiast 73 dzieci otrzyma pomoc w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

- Nie byłoby takiego sukcesu gdyby nie otrzymana działka od starostwa powiatowego, bez której nie mógłby zostać wybudowany tak wspaniały obiekt. Dziękujemy za pomoc i zrozumienie wszystkim osobom zaangażowanym w udzielaniu wsparcia przede wszystkim finansowego w różnych jego formach. Szczególne podziękowania kierujemy do burmistrza Macieja Ostrowskiego i radnych miejskich, którzy pierwsi udzielili nam najważniejszego wsparcia finansowego (1 mln. zł), dzięki któremu rozpoczęto inwestycję… - podkreśliła Teresa Chłosta. - Również otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego pomogły w jej zakończeniu. Wśród darczyńców wymienić należy również włodarzy poszczególnych gmin: Pcimia, Dobczyc, Sułkowic, Sieprawia, Tokarni. Dziękujemy także księżom proboszczom poszczególnych parafii, w których mogliśmy kwestować na rzecz naszej budowy - wymienia dalej.

Budowa zgromadziła wokół siebie również ludzi dobrego serca, którzy - jak podkreśla dyrektor - pomagali jak mogli, wkładając w tą inicjatywę wiele serca, entuzjazmu i pozytywnej energii, a padają tu takie nazwiska jak: ks. Leszek Harasz, poseł Marek Łatas oraz Tadeusz Sawicki.

Do tego dzieła dołożyły się również wszystkie osoby, które przez cały czas trwania budowy wspierali ją zakupując cegiełki oraz słuchacze radia RMF FM, którzy podczas akcji „Szczęśliwa trzynastka” wysyłając smsy przyczynili się do zebrania kwoty 168.000 zł!