OREW we własnym domu

OREW we własnym domu
OREW we własnym domu

Nowy, wspaniale wyposażony budynek Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w sobotę 7 grudnia. Po ponad dwóch latach budowy OREW zaczął funkcjonować w nowej – własnej siedzibie, po 10 latach funkcjonowania w wynajmowanych pomieszczeniach

W Ośrodku dzieci niepełnosprawne umysłowo realizują obowiązek szkolny, otrzymują specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne, psychologiczne, logopedyczne oraz w wielu dziedzinach pedagogiki specjalnej. Jest on również ważnym ogniwem wsparcia dla rodziców tych dzieci.

Fundusze na budowę

Koszt budowy wyniósł ok. 3,5 mln zł, z czego 1 mln zł dała gmina Myślenice, 1 mln 350 tys. zł przekazał PFRON za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego, działkę na budowę użyczył nieodpłatnie na 25 lat powiat wraz ze wsparciem finansowym, z akcji RMF FM uzbieranych zostało 168 tys. zł. Budowę wsparły też gminy powiatu: Dobczyce – 75 tys. zł, Pcim – 25 tys. zł, Siepraw i Sułkowice – po 12 tys. zł oraz Tokarnia – 10 tys. zł. Pozostały milion zł zebrało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w postaci cegiełek, zbiórek i darowizn.

Poświęcenie budynku i krzyży

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez założycielkę i dyrektor OREW Teresę Chłostę, starostę Józefa Tomala, burmistrza Macieja Ostrowskiego oraz przewodniczącego zarządu myślenickiego Koła Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Pawła Karniowskiego. Poświęcenia obiektu oraz krzyży, które zostaną zawieszone w salach, dokonał ks. Leszek Harasz. Uczestnicy uroczystości zwiedzili obiekt, z dużym uznaniem wyrażając się o wspaniałym wyposażeniu sal i warunkach stworzonych podopiecznym przez dyrekcję Ośrodka i Stowarzyszenie.

W Szkole Gościnności

Następna część uroczystości miała miejsce w Małopolskiej Szkole Gościnności. Przybyłych gości przywitała piosenka „Powiedz mi, czy jest raj” oraz imienne powitanie przybyłych oraz podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli budowę finansowo lub rzeczowo. Oficjalnej ceremonii powitania dokonał Paweł Karniowski. Na uroczystość przybyli: starosta, wicestarosta, burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu myślenickiego, przedstawiciele i radni samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gmin, firm budujących obiekt oraz inspektorzy nadzoru, dyrektorzy szkół, kierownictwo i pracownicy poradni pedagogicznych, służb i wydziałów starostwa wspólpracujących z OREW, jak również pracownicy i podopieczni placówki.

Goście obejrzeli prezentację multimedialną pokazującą najważniejsze wydarzenia z 10-letniej działalności OREW – chwil codziennych i świątecznych, zajęć w ośrodku, wycieczek, ognisk i imprez z okazji np. mikołajek czy andrzejek, wspólnej zabawy, wyjść na spotkania integracyjne, a także konferencji zorganizowanej w ośrodku.

Kto malował ich świat

W tej samej formie zaprezentowana została także historia budowy trwającej dwa lata i dwa miesiące. Następnie Teresa Chłosta i Paweł Karniowski podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do tej budowy, wręczając im pamiątkowe statuetki i dyplomy z podziękowaniami. Obok starosty wraz z radą powiatu i burmistrza wraz z radą miejską, wymienieni zostali burmistrz Marcin Pawlak i przewodniczący rady miejskiej Dobczyc Tadeusz Bochnia, wójt Daniel Obajtek i przewodnicząca rady gminy Pcim Małgorzata Węgrecka, wójt Tadeusz Pitala i przewodniczący gminy Siepraw Tadeusz Żaba, burmistrz Piotr Pułka i przewodniczący rady miejskiej Sułkowic Wiesław Moroń, wójt Władysław Piaściak i przewodniczący rady gminy Tokarnia Stanisław Filipek. Dyplom z podziękowaniami otrzymał też odpowiedzialny za budowę Jan Gorączko.

Twórcom OREW dziękował starosta Józef Tomal, podkreślając, jak wielką rzecz robią oni dla samych dzieci i ich rodziców, którzy zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Teresie Chłoście i Pawłowi Karniowskiemu wręczył list okolicznościowy z podziękowaniami i gratulacjami.

Dyplom uznania dla Wielkiego Człowieka – jak powiedziała Teresa Chłosta – otrzymał burmistrz Maciej Ostrowski. On sam był zaangażowany w pomoc w funkcjonowaniu OREW od samego początku powołania instytucji. W swoim krótkim wystąpieniu odniósł się do historii zbierania funduszów na budowę. Pierwszy milion dała Rada Miejska Myślenic, kolejne pieniądze dołożył Sejmik Wojewódzki, pomogli poseł Marek Łatas i senator Stanisław Bisztyga.

Kolejni goście, zabierając głos, gratulowali „budowniczym” i podziwiali ich wytrwałość oraz – jak zaznaczył przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski – determinację w budowie. Wyrażali też wdzięczność za troskę o dzieci najbardziej potrzebujące wsparcia z całego powiatu, a Rada Rodziców wręcz twierdziła, że prowadząca OREW Teresa Chłosta i prezes Stowarzyszenia Paweł Karniowski „stworzyli tu na ziemi raj” dla ich dzieci. Osoby te otrzymały również podziękowania od pracowników ośrodka.

Z kolei Teresa Chłosta podkreślała zasługi pracowników OREW: nauczycieli i terapeutów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi i dla dzieci w ośrodku.

Serdeczne spotkanie, pełne wyrazów wzajemnej wdzięczności, zakończył występ dzieci z ośrodka ze Skomielnej Czarnej z przedstawieniem „Pipi idzie do szkoły” oraz piosenka „Chodź, pomaluj ich świat”, zapraszająca do otwartości na potrzeby dzieci z upośledzeniem umysłowym również na co dzień, nie tylko przy uroczystych okazjach.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)