Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego

Ostatnie pożegnanie Wacława Szczotkowskiego

Odszedł do domu Ojca w dniu 4 maja. Ta bardzo przykra wiadomość, wszystkich którzy znali pana Wacława, napełniła wielkim smutkiem.

Wacław Szczotkowski był człowiekiem bardzo znanym i szanowanym, mocno angażował się w sprawy lokalnej społeczności, nie tylko jako radny i nauczyciel, ale przede wszystkim jako przyjaciel swojej małej ojczyzny. Redaktor czasopisma „Biały kamyk” zawsze dbał o swoją lokalną społeczność, a jego artykuły niosły ze sobą wartościowy przekaz z różnych dziedzin życia parafii, Jawornika i okolicy.

Swoją pasję społecznego działacza realizował również zasiadając w ławach Rady Miejskiej Myślenic, funkcję radnego pełnił od roku 2010, a od października 2021 roku przewodniczył obradom rady.

W sobotę 6 maja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku odbyło się ostatnie pożegnanie śp. Wacława Szczotkowskiego. Na początku Mszy Świętej odczytany został list Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, jaki skierował do uczestników uroczystości. Metropolita przesłał słowa otuchy, płynące z nauki kościoła, zapewnił również o modlitwie za zmarłego oraz za pogrążoną w smutku rodzinę. Następnie odczytano list skierowany przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, który podkreślił zasługi zmarłego, jako działacza, społecznika i samorządowca.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, który pożegnał Wacława Szczotkowskiego, nie tylko jako Przewodniczącego Rady Miejskiej, ale również swojego przyjaciela, powiedział:

- Wielu z nas wciąż nie wierzy w to, że o Wacławie Szczotkowskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Myślenicach mówimy i piszemy w czasie przeszłym. Jego przedwczesna śmierć jest wielkim bólem dla nas wszystkich. Choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak żadne słowa nie wyrażą bólu jaki w nas pozostaje po tej stracie. Odszedł serdeczny przyjaciel, szczery kolega, uczciwy samorządowiec, mądry nauczyciel, pracowity społecznik, a dla bliskich kochający mąż, ojciec, dziadek. Człowiek o niezłomnych poglądach podobnie jak Święty Florian patron dnia, w którym odszedł od nas do Domu Ojca. Do końca wierny i oddany swoim bliskim, swojej pracy oraz służbie dla lokalnej społeczności nie tylko Jawornika, ale całej gminy i ziemi myślenickiej. Wacław Szczotkowski był darem dla naszej wspólnoty samorządowej, człowiekiem wielkiego serca, życzliwości, łagodności, pokory i skromności. Skromności, której wielu z nas mogłoby się od niego uczyć. Będziemy pamiętać Twoją wrażliwość na potrzeby innych, gotowość niesienia pomocy oraz szacunek do drugiego człowieka i miłość do najbliższych. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale są tacy, po których zostaje wielka pustka. Wacław będzie nam Ciebie brakować, ale będziemy kontynuować Twoje dobre dzieła oraz te, w których masz swój udział. Bóg Ojciec Miłosierdzia niech będzie Ci najbliższy, a Ty wspieraj nas. Spoczywaj w pokoju!

Zmarły Wacław Szczotkowski pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie przekazał na ręce żony, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz. Zmarły otrzymał również odznakę samorządu województwa małopolskiego Krzyż Małopolski, którą przekazali Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, burmistrz Jarosław Szlachetka oraz Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica. Po Mszy Świętej śp. Wacław Szczotkowski spoczął na cmentarzu w Jaworniku.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.