Oświadczenie Burmistrza ws. bezprawnego użycia herbu Miasta i Gminy Myślenice

Miasto 30 czerwca 2020 Wydanie 24/2020
Oświadczenie Burmistrza ws. bezprawnego użycia herbu Miasta i Gminy Myślenice

Herb oraz logo Miasta i Gminy Myślenice zgodnie ze Statutem Gminy Myślenice nie mogą być wykorzystywane bez zgody Burmistrza, a dyplom przekazywany przez grupę mieszkańców nie dość, że został wykonany z naruszeniem prawa, to powstał w mojej opinii w celach kampanii wyborczej. Jako Burmistrz muszę stać na straży naszej lokalnej Konstytucji, którą jest Statut Gminy Myślenice.

W związku ze skierowanymi do mnie pytaniami wyjaśniam, iż zgodnie ze Statutem Gminy Myślenice przyjętym uchwałą nr 506/LIV/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku m.in. na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w oparciu o treść art. par. 5 ust. 3 Statutu Gminy Myślenice „O zastosowaniu herbu i barw Gminy opisanych w ust. 1 i 2 decyduje Burmistrz.” i treść par. 5 ust. 4 Statutu Gminy Myślenice „Korzystanie z herbu i barw Gminy opisanych w ust. 1 i 2 dozwolone jest tylko za zgodą Burmistrza.”

Ponieważ sytuacja, która miała miejsce stanowiła złamanie podstawowego aktu prawnego prawa miejscowego jakim jest Statut Gminy Myślenice, wystąpiłem z wezwaniem do osoby, która złamała Statut o złożenie stosownych przeprosin oraz wpłatę zadośćuczynienia na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością koło w Myślenicach. Wysokość zadośćuczynienia ma na celu wyeliminowanie łamania prawa w przyszłości. Wskazuję, że sprawca do dnia dzisiejszego nie złożył przeprosin natomiast ja otrzymałem za to, że upomniałem się o respektowanie prawa, maile z wyzwiskami.

W mojej kadencji jest to pierwsze takie złamanie Statutu. Przypominam, że każdy mieszkaniec może zwrócić się do mnie o zgodę na użycie gminnych symboli, a każdy kto tego nie zrobi, używając herb i logo niezgodnie z przeznaczeniem musi liczyć się z konsekwencjami. Podkreślam, że to nie ja stworzyłem te przepisy, tylko jeszcze poprzednia Rada Miejska w Myślenicach. Jako Burmistrz muszę te przepisy respektować. Uważam, że jeśli ktoś nawet krzyczy „Konstytucja” po czym łamie przepisy prawa wydane na jej podstawie, jest zobligowany ponieść konsekwencje z tego powodu.

Jednocześnie wyjaśniam, iż nieprawdziwe były informacje podane na antenie wiadomości Radia Zet twierdzące, iż nie znalazłem czasu na rozmowę z redaktorem Przemysławem Tarankiem. W momencie telefonu z redakcji byłem w służbowej delegacji, odbierając promesę na milionowe dofinansowanie dla Gminy Myślenice od Wojewody Małopolskiego. Nasza rozmowa miała miejsce już po emisji wiadomości na antenie.

Dobry obyczaj nakazuje powściągliwość w komentowaniu niechęci do rozmowy, mając odpowiedź z mojego sekretariatu, że jestem na spotkaniu służbowym. Niemniej z uwagi na częste przypadki podawania w mediach nierzetelnych, a wręcz nieprawdziwych informacji, konieczne jest odniesienie się do aktualnego stanu sprawy. Opinia publiczna, w tym społeczność Myślenic, zasługuje na merytoryczny i rzetelny komentarz dotyczący przedmiotowej sprawy.

 

Jarosław Szlachetka, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice