Oświetlenie w Stróży i Pcimiu!

Region 21 września 2021 Wydanie 36/2021
Oświetlenie w Stróży
i Pcimiu!

Kolejne przedsięwzięcie realizowane w gminie Pcim w tym roku dotyczy budowy oświetlenia ulicznego w Stróży, w ciągu rzeki Raby. Prace zostały już rozpoczęte, a inwestycja realizowana będzie na drodze powiatowej od Stróży aż do Pcimia.

Tego typu projekty i inicjatywy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż mają na celu poprawę jakości komunikacji i przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się tymi drogami. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę kilkudziesięciu słupów z oprawami.

Mimo iż jest to droga powiatowa, postanowiliśmy jako Gmina rozpocząć prace związane z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa, ponieważ dobro mieszkańców jest dla nas najważniejsze –komentuje inwestycję wójt gminy Pcim Piotr Hajduk.

Alicja Dzierżęga