Otwarcie Powiatowego Domu Kultury

Otwarcie Powiatowego Domu Kultury
Uroczystość otwarcia Powiatowego Domu Kultury uświetnia swoim występem zespół wokalny Technikum Finansowego Ministerstwa Finansów w Myślenicach prowadzonym przez instr. Aleksandrę Boryczko. Przygotowanie do otwarcia PDK w Myślenicach trwały od kwietnia 1955 r. Funkcję kierownika - organizatora placówki pełnił w tym czasie Jan Rybakiezy. Oficjalne otwarcie Domu Kultury nastąpiło 21 lipca 1955 r. i zostało połączone z uroczyście obchodzonym w tym okresie świętem Odrodzenia Polski Ludowej – 22 lipca. 1 sierpnia 1955 r. stanowisko kierownika PDK objęła Janina Dubowska. Misję instruktorską w roli pracowników kulturalno-oświatowych objęli w tym czasie: Ewa Bicz, Florian Firek, Mieczysław Pitala, Marian Ponurski, Władysław Suruło i Wanda Żmudzka. Przy tej obsadzie instruktorskiej rozpoczęły swoją działalność: Orkiestra Symfoniczna, orkiestra dęta, zespół taneczny, zespoły: teatralny i recytatorski oraz zespół czytelniczy.