Pacjenci diabetologiczni bez opieki?

Pacjenci diabetologiczni bez opieki?

Jedyna poradnia diabetologiczna w Myślenicach, należąca do spółki Polsignal nie przedłużyła kontraktu z NFZ, a innej posiadającej kontrakt z funduszem w powiecie nie ma. Czy zatem pacjenci zostali bez opieki?

Starosta Józef Tomal zwrócił się z prośbą o interwencję do Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, który odpowiada za zapewnienie świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu myślenickiego. Dotyczyła ona kwestii punktu ewidencyjnego oraz poradni diabetologicznej w Myślenicach.

W otrzymanym stanowisku fundusz wyjaśniał, że Punkt Ewidencyjny w Myślenicach, gdzie pacjenci mogli potwierdzać uprawnienia do refundacji zlecenia na wyroby medyczne, jest czasowo nieczynny z powodu urlopu pracownika, a planowane ponowne jego otwarcie ma mieć miejsce 6 kwietnia.

NFZ, który wiedział o planach rezygnacji z udzielania świadczeń poradni już w lipcu ubiegłego roku, pomimo wniosków Polsignal i Starostwa Powiatowego w Myślenicach o rozpisanie konkursu i powierzenie innej przychodni/poradni udzielania tych świadczeń, nadal jest w trakcie przygotowywania procedury konkursowej. Wstępne deklaracje NFZ dotyczą rozpoczęcia działania nowej poradni cukrzycowej na terenie naszego powiatu możliwe w lutym, jednak wszystko zależy od rozstrzygnięcia konkursu.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, NFZ odsyła pacjentów do najbliższej poradni diabetologicznej, która znajduje się w Mogilanach oraz kilku krakowskich. Szczegółowe informacje można uzyskać w NFZ w Krakowie pod nr tel. 12 29 88 367 (punkt ewidencyjny) oraz 12 29 88 131, 12 29 88 108 (poradnia diabetologiczna).

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)