Pamiętajmy o obowiązku zimowego utrzymania chodników

Miasto 19 stycznia 2021 Wydanie 3/2021
Pamiętajmy o obowiązku zimowego utrzymania chodników

Przypominamy, iż do obowiązku właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątkiem jest, gdy pomiędzy nieruchomością, a chodnikiem znajduje się trawnik lub rów odwadniający będący własnością zarządcy drogi lub na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Na właścicielach nieruchomości ciąży również obowiązek dbania o stan dachów i balkonów tj. usuwanie nadmiaru śniegu i zwisających sopli. Za niedopełnienie obowiązków strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 złotych.

Zachęcamy również do zapoznania się z mapą Myślenic z podziałem na ulice zgodnie z odpowiedzialnością zarządcy o odśnieżaniu i dbaniu o jego stan w ciągu całego roku.