Panorama miasta z początku lat 50. ubiegłego wieku

Panorama miasta z początku lat 50. ubiegłego wieku

W dziejach Myślenic okres od 1949 do 1956 roku charakteryzował się nieustannym podkreślaniem sojuszu władz komunistycznych ze Związkiem Radzieckim

Od 1946 roku do upadku PRL z wielką pompą i czcią obchodzono w mieście rocznice komunistycznych świąt. Pierwsze przypadało 21 stycznia. Wówczas obchodzono tzw. dzień wyzwolenia Myślenic przez wojska sowieckie.

Niestety propaganda komunistyczna przez 45 lat mocno zakorzeniła to nieprawdziwe stwierdzenie w głowach Polaków. Do niedawna jedna z ulic Dolnego Przedmieścia taką właśnie miała nazwę. Przez lata, w dniu 1 maja z wielkim pietyzmem obchodzono święto pracy. Co roku rozpoczynała je uroczysta akademia odbywająca się już 30 kwietnia. Dzień później organizowano pochód ulicami miasta.

Obecność na nim była obowiązkowa. Uczestnikom pochodów wręczano szturmówki, niewielkie chorągwie noszone w pochodach i manifestacjach. Odmowa uczestnictwa w pochodzie przez pracowników myślenickich zakładów czy uczniów szkół mogła skończyć się dla nich dużymi nieprzyjemnościami ze strony ich kierownictwa. Trasa pochodu zaczynała się w Rynku. Następnie biegła ulicą Reja, Żeromskiego i dalej ulicą Piłsudskiego (dawniej ul. Świerczewskiego) w kierunku Zarabia. Największe pochody w Myślenicach organizowane były w epoce stalinowskiej i w latach siedemdziesiątych.

Zainteresowanym wydarzeniami okresu lat powojennych polecam VIII rozdział monografii Myślenic wydanej w roku 2012 opracowany przez myśleniczanina Roberta Murzyna. Monografię można nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej.