Dyrektora Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach Damiana Lisowskiego

Dyrektora Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach Damiana Lisowskiego

W Myślenicach mamy nowoczesny zakład utylizacji odpadów, na czym polega jego działanie?

Nasz zakład składa się z sortowni, kompostowni oraz składowiska odpadów. Sortownia jest instalacją mechaniczno-ręczną, gdzie trafiają odpady selektywnie zbierane oraz odpady zmieszane. W trakcie sortowania wydzielane są surowce wtórne do poszczególnych boksów, z których następnie trafiają do belowania na prasie. Odzyskane surowce wtórne są przekazywane do odzysku i recyklingu. W kompostowni prowadzony jest proces biologiczny przetwarzania odpadów, prowadzący do powstania stabilizantu oraz kompostu. Odpady, których nie ma możliwości odzyskania lub biologicznego przetwarzania, przekazywane są do składowania na składowisku. Do zakładu trafiają obecnie odpady z gmin: Myślenice, Pcim, Lubień, Mszana Dolna, Tokarnia, Dobczyce oraz Limanowa.

Dlaczego istotne jest segregowanie odpadów?

Jest to bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze ma to związek z ochroną środowiska. Segregowane odpady nie zanieczyszczają środowiska naturalnego (np. lasów, rzek, dróg itp.). Po drugie odpady selektywnie zebrane możemy powtórnie wykorzystać tak jak np. szkło, papier i metale, tworzywa sztuczne. Po trzecie segregując odpady spełniamy wymagania określone w dokumentach członkowskich w ramach Unii Europejskiej, a także zapisane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Czy Pana zdaniem ludzie są coraz bardziej świadomi, jak ważną rolę odgrywa segregacja i recykling?

Zdecydowanie tak. Ludzie są bardziej świadomi i odpowiedzialni za środowisko, w którym żyją. Widać to po coraz większej ilości odpadów selektywnie zbieranych, które do nas trafiają. Oczywiście poziom segregacji może nie jest jeszcze idealny, ale w tym celu funkcjonuje też nasz zakładzie. Z przyjmowanych odpadów wydzielane są poszczególne rodzaje surowców wtórnych, które następnie mogą być przekazane do dalszego recyklingu. Starajmy się więc wykorzystywać każdy produkt tak, aby nie musiał zostać śmieciem i można by go było powtórnie odzyskać.

 

 

 

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu