Płonie las - strażacy ćwiczą

Płonie las - strażacy ćwiczą

Na kompleksie leśnym na terenie Leśnictwa Lipnik zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ćwiczenia, w których udział wzięły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu myślenickiego

Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar lasu w miejscowości Węglówka. Jego celem było sprawdzenie operacyjno-technicznych możliwości przeprowadzenia działań gaśniczych na wyznaczonym terenie leśnym w zakresie rozwinięcia gaśniczego sił i środków taktycznych PSP i OSP na odległość prawie 700 m. Zorganizowanie zaopatrzenia wodnego dla zastępów prowadzących działania gaśnicze metodą mieszaną - dowożenie i przepompowywanie gwarantujące zapewnienie ciągłości podawania skutecznych prądów gaśniczych wody w tym przez działko wodno-pianowe przez okres kilkudziesięciu minut.

Ćwiczeniami dowodził osobiście komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek. Po zakończeniu ćwiczeń jednostki spotkały się na placu ćwiczebnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobielniku, gdzie przedstawiciel komendy wojewódzkiej Marek Rydz omówił i podsumował wykonanie ćwiczenia. W manewrach udział wzięły jednostki OSP z: Myślenic - Dolne Przedmieście, Dobczyc, Sieprawia, Pcimia, Czasławia, Wiśniowej, Kobielnika, Węglówki, Sułkowic, Krzczonowa oraz Krzeczowa.