Podpisanie umowy z MARR

Miasto 18 sierpnia 2020 Wydanie 30/2020
Podpisanie umowy z MARR

W poniedziałek 10 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice odbyło się oficjalne podpisanie umowy pożyczki w ramach projektu „Pożyczka na rewitalizację” pomiędzy Gminą Myślenice a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego na kwotę 2 mln 450 tys. złotych z oprocentowaniem 0,1%. Podpis złożyło dwóch członków Zarządu MARR - Barbara Bubula i Mariusz Kękuś oraz burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Konieczność sięgnięcia po instrument pożyczki na rewitalizację spowodowany jest tym, że musimy sfinalizować realizację wykończenia Muzeum Niepodległości oraz zdobyć środki na roboty dodatkowe, które nie zostały przewidziane przy pracach remontowych Rynku oraz okolicznych ulic, objętych rewitalizacją – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Dzięki środkom z niskooprocentowanej pożyczki gmina doposaży Muzeum Niepodległości, dokona m.in. nasadzeń zieleni drzew liściastych, krzewów okrywowych i bylin oraz wykona instalację systemu napowietrzająco-nawadniającego.

Ponadto wykonane zostaną przyłącza wodno-kanalizacyjne (115 mb kanalizacji sanitarnej i 50 mb wodociągu) oraz kanalizacja deszczowa (63 mb) we wspomnianym obszarze. W związku ze złym stanem technicznym przebudowana i rozbudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej na ul. Kilińskiego, a także zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie na ul. Kilińskiego, Gałczyńskiego, Bema, Klakurki oraz wykonane zostanie zasilanie fontanny „Tereski”.

„Pożyczka na rewitalizację” pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 11 Oś Priorytetowa, Działanie 11.3 „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski”.