Podróż po Myślenicach z kolekcją Bogdana Kowalcze

Podróż po Myślenicach z kolekcją Bogdana Kowalcze

Pobyt na letnisku w Myślenicach nie zwalniał od tak zwanego „bywania w towarzystwie”.

Na Zarabiu rolę domu zdrojowego, miejsca spotkań i zabaw, pełniła Restauracya w lasku sokolim. Tutaj odbywały się spotkania, biesiady i potańcówki dla letników, którzy mieszkali w willach na Zarabiu. Budynek powstał na początku XX wieku i był własnością Lubomirskich. Wspomnianą restaurację prowadził tutaj między innymi znany myślenicki restaurator Marian Ponurski. Po zakończeniu II wojny do roku 1948 budynek pełnił funkcję sierocińca, spółdzielni wielobranżowej, internatu dla uczniów tutejszego technikum oraz siedziby Zrzeszenia Samopomoc Chłopska. W marcu 1948 przejął go oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 12 czerwca 1958 roku Oddział Myślenicki PTTK podpisał umowę dzierżawy obiektu na okres 99 lat.