Podróż po Myślenicach z kolekcją Bogdana Kowalcze

Podróż po Myślenicach z kolekcją Bogdana Kowalcze

Na strażaków zawsze można liczyć, zarówno teraz jak i w przeszłości. Również na Letnisku - Zarabie nad bezpieczeństwem letników czuwali strażacy. W roku 1932 na Zarabiu w dniu 31 lipca oddano i poświęcono strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej.