Podróż po Myślenicach z kolekcją Bogdana Kowalcze

Podróż po Myślenicach z kolekcją Bogdana Kowalcze

Październik, piękna pogoda, więc dalej zostajemy na Zarabiu i zwiedzamy. Tym razem udamy się na Zamczysko. Podobnie jak na początku XX w., tak i teraz miejsce to budzi wiele emocji, owiane jest legendą o rycerzach, rozbójnikach, ukrytym skarbie i tajnym przejściu na zamek w Dobczycach. Warownia, strażnica powstała w XIII w . W wieku XV wysadzono ją w powietrze. Dlaczego...? Do dziś trwają spory wśród badaczy. W roku 1957 prowadzono tutaj kompleksowe prace archeologiczne, przyniosły one wiele cennych znalezisk, zagadki wysadzenia jednak nie wyjaśniły.