Podsumowanie akcji usuwania skutków powodzi

Podsumowanie akcji usuwania skutków powodzi

W wyniku nawalnych opadów deszczu, które miały miejsce w nocy 18 lipca na terenie gminy Myślenice wystąpiła powódź, która najmocniej dotknęła Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik oraz część Myślenic. Według szacunków straty – zarówno w zabudowaniach prywatnych jak i mieniu komunalnym - opiewają na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych.

- Sytuacja jest trudna, zniszczone zostało zarówno mienie prywatne, jak również nasza gminna infrastruktura drogowa, czy też oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach. Przed nami nie lada wyzwanie, jakim jest znalezienie środków na odbudowę uszkodzonej infrastruktury, a także pomoc mieszkańcom. Raport strat powodziowych prześlemy do Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o wsparcie – komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Dziękuję za wytężoną pracę i pomoc w usuwaniu skutków powodzi obecnym na miejscu w niedzielę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, a także strażakom, druhom ochotnikom, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, Centrum Usług Społecznych, Fundacji Akuratna oraz przede wszystkim mieszkańcom, którzy ruszyli na pomoc w ratowaniu mienia swoim sąsiadom – dodał burmistrz Myślenic.

W trakcie akcji pomocowej na zalanych terenach ewakuowano 18 osób. Do UMiG Myślenice za pośrednictwem specjalnie uruchomionej linii telefonicznej zgłoszono w sumie 230 szkód, najwięcej z Głogoczowa – 58, z Myślenic- 41, z Krzyszkowic – 28, Jawornika – 19, Bysiny -13 i z pozostałych miejscowości gminy – 71.

W terenie obok strażaków OSP i PSP oraz wojska cały czas działali pracownicy Centrum Usług Społecznych, którzy prowadzili wywiady niezbędne do wypłacenia pomocy finansowej poszkodowanym. W sumie, od niedzieli 18 lipca do piątku 23 lipca pracownicy CUS odwiedzili 130 rodzin. 40 rodzinom wypłacone zostały zasiłki do 6 000 zł, na łączną kwotę 158 500 zł. Zweryfikowano 15 rodzin pod kątem wypłat do 200 000 zł, na kwotę 352 000 zł. Łącznie spisano 55 protokołów szacowania strat, a kolejne są w trakcie opracowania przez komisje. Na miejscu, w Myślenicach uruchomiona została infolinia, pracownicy CUS odbierali telefony przez całą dobę. W Centrum Aktywności Lokalnej prowadzona jest wciąż zbiórka chemii gospodarczej. Nadal trwa również zbiórka prowadzona przez Fundację Akuratna, która na tę chwilę zebrała 10 435 zł.

 

Woda uszkodziła cztery mosty: Jeden w Głogoczowie w ciągu nowo przebudowanej drogi „Starodroże” oraz trzy w Krzyszkowicach z czego jeden został całkowicie wyłączony z ruchu, co spowodowało odcięcie od świata ponad 100 domów. Koniecznością było wykonanie drogi tymczasowej od innej strony. Gmina podjęła starania o montaż tymczasowego wojskowego mostu. Szacowany koszt naprawy mostów wynosi ok 2 mln złotych. 90 ton śmieci wywieziono w kontenerach (25 szt. Kontenerów). Wydano 64 osuszacze mieszkańcom zalanych przez powódź miejscowości. W mieniu prywatnym woda wyrządziła również mnóstwo szkód, niszcząc drogi, budynki, porywając kilkanaście samochodów. W niektórych rejonach uaktywniły się osuwiska, pojawiło się również  wiele drobnych strat w pozostałych miejscowościach, obiektach i urządzeniach sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody.

W Głogoczowie powstało osuwisko. Ziemia zabrała stodołę i zatrzymała się na ścianie budynku. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie opinii geologa czy osuwisko jest czynne. Na jej postawie zostanie wydana decyzja czy budynek nadaje się do dalszego zamieszkania.

Dla powodzian pomoc świadczy Betania - Zespół Parafialny Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Doraźne wsparcie w kwocie 5 tys. zł otrzymało sześć rodzin z Głogoczowa oraz dziesięć rodzin z Krzyszkowic.

Dzięki  wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewody Łukasza Kmity wydano rozkaz o pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej w usuwaniu skutków powodzi. Na miejscu 115 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brało udział w akcji porządkowej. W akcji ratunkowej udział wzięło ok. 500 strażaków. Zaangażowani w akcję pomocową byli również policjanci oraz Straż Miejska. Wsparcie w postaci ciepłych posiłków i przekąsek okazali właściciele prywatnych firm (restauracja Spontiusz, piekarnia „Piątka”).

- Dziękuję wszystkim za nieocenioną, pełną poświęceń pomoc, okazaną mieszkańcom poszkodowanym w wyniku powodzi. Ze zniszczeniami będziemy mierzyć się jeszcze przez jakiś czas, na odbudowę całej infrastruktury będzie potrzebnych około dwanaście miesięcy – mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Trwają pracę nad przygotowaniem protokołu zniszczeń w mieniu komunalnym. Wstępnie zanotowano następujące straty z podziałem na miejscowości: Krzyszkowice: 10 dróg gminnych; zalana szkoła w wyniku intensywnych opadów; uszkodzone trzy mosty; zalana oczyszczalnia ścieków, w której szybko udało się przywrócić zasilanie. Straty oszacowano na 1,5 mln zł: koszt naprawy urządzenia sieci kanalizacyjnej, pompowni (234 tysięcy zł), zerwany rurociąg (10 tys.), oczyszczalnia ścieków (1 158 000 zł). Głogoczów: uszkodzonych sześć odcinków dróg gminnych; uszkodzony most; 10 grobowców zniszczonych na cmentarzu komunalnym; zalane boisko sportowe KS Iskra Głogoczów; zalana kotłownia i szatnie w szkole podstawowej; zalany Wiejski Dom Kultury. Myślenice: uszkodzenia na 12 odcinkach dróg gminnych; zalane piwnice w MOKiS. Jawornik : uszkodzone dwa odcinki dróg gminnych; uszkodzenie muru w przedszkolu samorządowym, zalane piwnice. Bęczarka: uszkodzone trzy odcinki dróg gminnych; zalane pomieszczenia szkoły podstawowej. Bysina: uszkodzone dwie drogi gminne. Trzemeśnia: zalana szkoła podstawowa.

Dzięki ustaleniom z Zarządem PZU została przygotowana specjalna ścieżka dla mieszkańców gminy Myślenice, którzy ponieśli szkody w wyniku powodzi. Agenci ubezpieczeniowi traktują zgłoszenia poszkodowanych priorytetowo.

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.