Podsumowanie trudnego roku w OSP Osieczany

Podsumowanie trudnego roku w OSP Osieczany
Podziękowania dla strażaków w imienie burmistrza złożył sekretarz Gminy Robert Pitala. Na zdjęciu również przewodniczący zebrania Tomasz Wójtowicz i prezes Józef Rykała Fot. Mateusz Murzyn

Pandemia całkowicie zmieniła kalendarz strażaków, którzy swoje zebrania walne organizowali zwyczajowo na początku roku. Dzięki zluzowaniu obostrzeń, w sobotnie popołudnie 22 maja br. w reżimie sanitarnym odbyło się sprawozdawczo-wyborcze spotkanie strażaków z OSP w Osieczanach.

Ze względu na ciągle obowiązujące ograniczenia zarząd OSP zdecydował, że w zebraniu wezmą udział wyłącznie druhowie zwyczajni oraz trójka zaproszonych gości: Robert Pitala – sekretarz Miasta i Gminy Myślenice, wicestarosta Rafał Kudas, a z ramienia Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych – dh Marek Gubała.

Zebraniu przewodniczył druh Tomasz Wójtowicz, który po powitaniu gości i przedstawieniu porządku zebrania, poprosił zarząd o przedstawienie sprawozdań. Naczelnik jednostki dh Jerzy Bałucki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w trudnym roku 2020. Pomimo pandemii strażacy uczestniczyli w 12 akcjach ratowniczych, w tym w 2 akcjach gaszenia pożaru, w 3 akcjach powodziowych oraz 2 wypadkach. Ponadto udało się przeprowadzić bieżące prace remontowe i porządkowe przy remizie oraz zamontowano monitoring na budynku remizy. Jednostka pozyskała również sprzęt konieczny do właściwej i bezpiecznej pracy w tym pompę szlamową oraz sprzęt ochrony osobistej (maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące oraz kombinezony ochronne).

Wśród druhów, którzy w ubiegłym roku pomimo pandemii wyróżniali się największą ofiarnością i udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych byli m.in. dh Wojciech Ćwierz, dh Łukasz Ćwierz, dh Józef Rykała oraz dh Tomasz Dąbrowa, który również w ramach swojej pracy na rzecz jednostki zamontował monitoring remizy.

Po przedstawieniu sprawozdań, głos zabrali zaproszeni goście. Sekretarz gminy Robert Pitala szczególnie dziękował strażakom z jednostki OSP w Osieczanach za służbę i pomoc w czasie pandemii m.in. przy dostarczeniu maseczek i materiałów informacyjnych do mieszkańców oraz pomoc przy organizacji pracy Punktu Szczepień Powszechnych w Myślenicach.

W kolejnej części zebrania wybrany został Zarząd OSP w Osieczanach, który ukonstytuował się w składzie: prezes – dh Józef Rykała, zastępca prezesa – dh Jerzy Bałucki, naczelnik – dh Łukasz Ćwierz, skarbnik – dh. Katarzyna Wójtowicz, sekretarz – dh Tomasz Dąbrowa, gospodarz – dh. Joanna Bodzioch, członek zarządu – dh Wojciech Ćwierz.

W kolejnym roku strażacy planują, uwzględniając warunki pandemiczne, dalsze prace remontowo-budowlane na terenie remizy oraz zakup węży ssawnych do pompy szlamowej i butli tlenowej do wyposażenia zestawu R1. Prezes dh Józef Rykała zdeklarował również, że w bieżącym roku chciałby utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy jednostce, czego również życzył na zakończenie zebrania dh Marek Gubała z Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mateusz Murzyn Mateusz Murzyn Autor artykułu

Technolog chemik, przewodnik beskidzki, znakarz szlaków, Lider EDK Myślenice. Z zamiłowania opisuje otaczającą rzeczywistość czerpiąc inspiracje wprost z natury i górskich szczytów.