Polski Gen Wolności

Miasto 30 kwietnia 2019 Wydanie 15 bis
Polski Gen Wolności
Otwarcie wystawy plenerowej IPN na Rynku

Wystawę plenerową IPN-u „Polski Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)” od 18 kwietnia oglądać można na myślenickim rynku.

Ekspozycję otworzyli dyrektor oddziału Instytutu w Krakowie dr hab. Filip Musiał i burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

- Cieszę się, że możemy gościć na rynku w Myślenicach wystawę nawiązującą do ubiegłorocznego święta 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Ukazuje ona 150-letnią walkę o polską państwowość – wszystkie zrywy, momenty w naszej historii, które doprowadziły do niepodległości. Na naszym terenie m. in. w bitwie pod Lanckoroną, walczyli konfederaci barscy, walczący z Rosjanami. Wiemy, że groby niektórych z nich są w gminie Myślenice w okolicach Bysinki – mówił w czasie uroczystości burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Ideą, która napędza nas jako Naród, jako wspólnotę, jest umiłowanie wolności i dążenie do jej odzyskania wtedy, kiedy ją tracimy. Na tej wystawie starliśmy się uchwycić wszystkie nurty, który wiodły do tego, że Polska po ponad 150 latach stała się wolna. Zwracamy uwagę na działalność zbrojną, ale także mówimy o działaniach politycznych, pracy pozytywistycznej i edukacji. Dzisiaj, gdy zastanawiamy się nad polską tradycją insurekcyjną i polską tradycją pozytywistyczną, to czasem je przeciwstawiamy. Ideą tej wystawy jest też pokazanie, że to jest awers i rewers tej samej niepodległościowej monety – zaznaczył podczas otwarcia dyrektor dr hab. Filip Musiał.

„Polski Gen Wolności” jest podróżą przez historię milionów naszych przodków. To długa droga od antyrosyjskiej konfederacji barskiej aż po czyn zbrojny z okresu I wojny światowej. To krew przelana na polach bitew, rodzące się i ewoluujące koncepcje społeczne i polityczne, to wreszcie patriotyczna twórczość wieszczów, najsławniejszych polskich pisarzy, poetów, malarzy i muzyków. To 150 lat wielkich zmagań na wszystkich polach ludzkiej aktywności, które w 1918 r. przyniosły upragnioną wolność.

W 1795 r. nastąpił ostateczny kres dawnego mocarstwa, przetrwał jednak naród, ceniący sobie szczególnie niezawisłość. Mający wolność w genach. Na przełomie XVIII i XIX wieku ów pielęgnujący polskość naród tworzyli przedstawiciele stanu szlacheckiego, ale w XIX stuleciu – tak jak w całej Europie – także na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ukształtował się stopniowo naród w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Składający się z różnych stanów – szlachty, chłopów, robotników, inteligencji. W każdej z tych warstw społecznych i w każdym kolejnym pokoleniu budził się ten sam polski gen wolności. Dojrzewało poczucie wspólnoty narodowej i nie słabło dążenie do odrodzenia Polski.

Wystawa pozostanie w Myślenicach co najmniej do 7 maja.

Źródło: IPN Kraków