Pomarańczowy przejazd ulicami Myślenic

Pomarańczowy przejazd ulicami Myślenic

Maj to ważny miesiąc dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W maju właśnie obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie, są motywacją do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Z tej okazji organizowane są różne przemarsze, przejazdy, imprezy, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także promowanie ich praw i godności.

Także na ulicach Myślenic, począwszy od Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego przy ulicy Zdrojowej, przez ulicę Średniawskiego i 3 Maja, a następnie ulicą Ogrodową koło MOKiS-u, we wtorek 9 maja można było zaobserwować wesołą, pomarańczową kolumnę aut. Miała ona przypomnieć o niedawno obchodzonym Dniu Godności. Przejazd wpisał się już na stałe w Obchody Dnia Godności w Myślenicach.

- Przygotowania do przejazdu trwają około dwóch miesięcy, zapraszamy właścicieli zabytkowych samochodów, żeby swoją obecnością uświetnili nasze świętowanie. Dzięki życzliwości zastępcy burmistrza Mateusza Sudra co roku organizujemy autokar, którym jadą wychowankowie naszego Stowarzyszenia – mówił Marcin Jamróz, przewodniczący zarządu koła PSONI w Myślenicach

W dniu przejazdu, uczniowie szkół znajdujący się na jego trasie ubrani na pomarańczowo witają z entuzjazmem korowód. A następnie, w szkołach odbywają się lekcje o godności osób niepełnosprawnych. W trakcie przejazdu odwiedzane są placówki w Myślenicach wspierające Osoby z Niepełnosprawnością.

– Pamiętajmy, że wszyscy mamy prawo do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, rodzinnym czy zawodowym, a niepełnosprawność nie powinna być powodem wykluczenia. W tym wyjątkowym dniu życzę więc nie gasnącej determinacji do przełamywania społecznych barier, pokonywania ograniczeń oraz dużo siły do walki o lepszą przyszłość – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka, którego w tradycyjnej paradzie reprezentowali zastępca Mateusz Suder oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG Myślenice, Małgorzata Ciemińska.

 

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje