Poprawa bezpieczeństwa na Zakopiance w Głogoczowie i Mogilanach

Gmina 28 czerwca 2022 Wydanie 24/2022
Poprawa bezpieczeństwa na Zakopiance w Głogoczowie i Mogilanach

Rozpoczęły się przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch kładek zlokalizowanych nad drogą krajową nr 7 w miejscowościach Głogoczów i Mogilany. Powstaną one w rejonie istniejących przejść dla pieszych i przystanków autobusowych, a sfinansowane zostaną z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.

- Z każdej inwestycji, która zapewni bezpieczeństwo należy się cieszyć. Wybudowane w ostatnim czasie przeprawy w Jaworniku oraz w Głogoczowie sprawiły, że dzięki nim mieszkańcy tych miejscowości mogą bezpiecznie przechodzić przez „zakopiankę” – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Projektowane kładki mają za zadanie przeprowadzać lokalny ruch pieszych ponad DK7 i dzięki temu zapewnić bezpieczną komunikację z istniejącymi przystankami komunikacji zbiorowej. Kładki, za sprawą wind, dostępne będą także dla osób z niepełnosprawnością. Powstanie oświetlenie samych obiektów i dojść do nich oraz odwodnienie i kanalizacja deszczowa. Zamontowane zostaną kamery umożliwiające monitoring kładek.  

DK7, popularnie nazywana zakopianką, na odcinku od Krakowa do Głogoczowa jest bardzo ruchliwa. Z ostatniego Generalnego Pomiaru Ruch, wykonanego w latach 2020/2021 wynika, że na odcinku Kraków - Mogilany średnio na dobę przejeżdża prawie 57,5 tys. pojazdów, a od Mogilan do Głogoczowa ponad 52 tys. W godzinach porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych ruch jest największy i wówczas przejście przez dwie jezdnie drogi jest szczególnie trudne i niebezpieczne. Oddanie do użytku kładek znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tych miejscowościach. 

Realizacja kładek obejmie lata 2022-2024, w tym 15 miesięcy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych zezwoleń oraz do 10 miesięcy na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

Kładki finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.  

Idea budowy kładek dla pieszych powstała w roku 2008. Pierwsza z nich powstała w Mogilanach, w 2009 r. Następne powstawały kilka lat później dwie w Jaworniku, dwie w Głogoczowie, oraz jedna w Gaju.

Jak komentuje poseł Władysław Kurowski:

- Od 2015 roku skutecznie poprawiamy jakość bezpieczeństwa na Zakopiance. Kolejne dwie kładki, które powstaną w najbliższym czasie w tym jedna w Głogoczowie są dowodem na to, że rząd inwestuje w komfort zarówno pieszych jak i kierowców. Dobre decyzje Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka skutkują kolejnymi inwestycjami na Zakopiance, które znacząco poprawią jej funkcjonowanie. Likwidujemy niebezpieczne miejsca dla dobra naszych mieszkańców, a w planach mamy kolejne modernizacje tego odcinka drogi krajowej. Problem niebezpiecznego przejścia dla pieszych w Głogoczowie, właśnie tam gdzie powstanie kładka zgłaszany był wielokrotnie przez lokalną społeczność. Tym większa radość dla mnie, że ta inwestycja zostanie zrealizowana.