Postawy godne naśladowania

Postawy godne naśladowania
W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, wyróżnionych i laureata konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w naszej gminie nagrodzono podczas kameralnego spotkania w Muzeum Niepodległości. Wcześniej odbywały się gale w MOKiS.

Jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły średniej? Pomagasz potrzebującym? Podejmujesz działania na rzecz ochrony środowiska? Zachęcasz rówieśników do aktywności prospołecznej? Jeśli tak, to zgłoś się do Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Masz czas do 1 marca.

Konkurs, już po raz dwudziesty siódmy, organizuje Fundacja „Świat na Tak” wraz z samorządowymi i innymi lokalnymi komitetami organizacyjnymi. Jego celami są: promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz upowszechnienie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Obejmuje dwa etapy: lokalny i ogólnopolski. Jury każdego z komitetów organizacyjnych wyróżnia po 8 osób, następnie, do etapu ogólnopolskiego, zgłasza po jednej z nich, laureata.

Karta uczestnictwa i załączniki

Kandydaci z naszego powiatu, którzy chcą wziąć udział w konkursie i wykazują się działalnością na rzecz społeczności gminy Myślenice, do 1 marca muszą złożyć kartę uczestnictwa wraz z załącznikami (w tym rekomendacje) do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach - do urny Dziennika Podawczego. Potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu - w dziale „Aktualności - Oświata”. Działania kandydatów, które są brane pod uwagę to: konsekwentna pomoc potrzebującym, podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań mających zmniejszyć w naszym życiu społecznym skalę agresji i brutalności, a zwiększyć życzliwość oraz aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Kryteria oceny kandydatów to: konsekwencja w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek podejmowane, by osiągnąć cel, pozytywny efekt społeczny, wzorowotwórczy charakter działań, wytrwałość w pokonywaniu trudności, motywy działania oraz minimum rok stałej pracy w wolontariacie. Dodatkowo liczyć się będzie nienaganna postawa kandydata w codziennym życiu - wysoka kultura osobista czy brak nałogów. Co ważne, do konkursu nie mogą zgłaszać się laureaci i wyróżnieni z jego poprzednich edycji.

Do 12 marca mają zostać przeprowadzone eliminacje lokalne, a do 17 marca lokalne komitety będą mogły wskazać reprezentantów do eliminacji ogólnopolskich, które zaplanowano 8 i 9 kwietnia w Warszawie. Finałowa gala ma się odbyć w czerwcu.

Najlepszy w gminie

W ubiegłym roku laureatem „Ośmiu Wspaniałych” w naszej gminie został myśleniczanin Aleksander Trystuła, wówczas uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach, obecnie jej absolwent i uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach.

- Już rok wcześniej usłyszałem o tym konkursie, chciałem się do niego zgłosić, ale było już za późno. Postanowiłem, że w przyszłym roku już musi się udać i się zgłosiłem. Bardzo ucieszyłem się z wygranej - wspomina Olek, który od ponad roku działa w Parafialnym Zespole Caritas „Betania” w Myślenicach. Uczestniczy w różnych zbiórkach - żywności czy finansowych na rzecz potrzebujących, spotyka się z osobami niepełnosprawnymi. Uczęszczając do myślenickiej „Trójki”, jako przewodniczący szkoły, angażował się w szkolny wolontariat. Zorganizował m.in. zbiórkę zabawek, słodyczy i środków czystości dla podopiecznych dwóch krakowskich domów dziecka. Działalność charytatywną chce kontynuować również w szkole średniej.

Warto dodać, że nastolatek należy do Gminnego Klubu Wolontariatu Myślenice, który angażuje się m.in. w akcję Doroty Ruśkowskiej „Mikołaj w szpitalu”.

- Praca wolontariusza sprawia mi radość i daje wielką satysfakcję, zawsze staram się znaleźć na nią czas. Cieszę się, że mogę pomóc drugiemu człowiekowi - podkreśla Olek. Do włączenia się w wolontariat zachęca inne osoby.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).