Powiat modernizuje most na Zarabiu

Miasto red2 9 października 2018 Wydanie 36/2018
Powiat modernizuje most na Zarabiu
Prace modernizacyjne mostu na Zarabiu ul. Piłsudskiego w Myślenicach

Trwają prace modernizacyjne na najdłuższym moście na Rabie przy ul. Piłsudskiego. Swojego remontu doczeka się również ten w Osieczanach, a połączy je ponad 4 kilometry nowej drogi

- Rozpoczęły się prace, mające na celu poprawę dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach. Wyremontujemy dwa najdłuższe mosty na Rabie: w Myślenicach i Osieczański oraz ponad cztery kilometry dróg powiatowych. Skrzyżowanie na Zarabiu koło strażnicy OSP zostanie przebudowane na rondo oraz powstanie kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej - powiedział starosta Józef Tomal.

Starosta zapowiadał tę inwestycję już na początku roku, jednak ze względu na turystyczny charakter Zarabia i dużą ilość osób odwiedzających tę część miasta w okresie wakacyjnym, prace rozpoczęły się we wrześniu. Remont rozpoczął się od mostu na Rabie prowadzącego na Zarabie ulicą Piłsudskiego, gdzie został wyłączony z ruchu pas jezdni w kierunku centrum Myślenic.

Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji „Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego - ul. Zdrojowa - Osieczany - rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi”.

Obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej od ronda im. Marka Nawary poprzez ulicę Piłsudskiego, Zdrojową, miejscowość Osieczany do ronda im. Lecha Kaczyńskiego, dwóch mostów na rzece Rabie oraz budowę kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej. Koszt całości to ponad 10,5 mln zł, z czego 6,15 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wkład własny Powiatu to 4,35 mln zł. Planowany termin realizacji tego zadania to II połowa 2019 roku. W związku z wprowadzeniem ruchu wahadłowego i tymczasowej sygnalizacji świetlnej na remontowanym moście prosimy wszystkich mieszkańców i uczestników ruchu o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie budowy.

WPSiFE