Powiat walczy z próchnicą

Region 18 lutego 2016 Wydanie 6/2016
Powiat walczy z próchnicą
Gabinet w Dobczycach

Od wielu lat powiat realizuje programy profilaktyki chorób cywilizacyjnych dla dzieci i dorosłych. Jest ich obecnie mniej niż kilka lat temu, za to obejmują znacznie większą liczbę osób. Przykładem takiego skutecznego, wieloletniego programu, obejmującego dużą liczbę dzieci, jest program profilaktyki próchnicy

Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież ze wszystkich gmin na terenie powiatu. Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a patronuje mu Rzecznik Praw Dziecka. W 2011 roku wskaźnik występowania próchnicy u 12-latków z terenu powiatu wynosił 7, tzn. że średnio dziecko w tym wieku miało siedem ząbków usuniętych, zaplombowanych lub zajętych próchnicą. Systematyczne wykonywanie stomatologicznych zabiegów profilaktycznych wśród dzieci objętych opieką przez szkolne gabinety stomatologiczne obniżyły ten wskaźnik do 4 w 2014r.

Z uwagi na zadawalające efekty, zbudowane zaplecze w postaci gabinetów stomatologicznych program ten jest podstawowym programem profilaktycznym, który będzie realizowany przez kolejne lata, aby zostały osiągnięte założone cele w postaci zmniejszenia problemu próchnicy wśród dzieci. Całkowity koszt programu w 2015r. wyniósł 90 tys. zł, a łącznie zalakowano 7.200 zębów u 1390 dzieci.

Realizacja programu jest możliwa dzięki gabinetom dentystycznym w 9 szkołach, które zostały wyposażone w ramach pozyskanych przez powiat środków z Funduszu Norweskiego w 2009r. Od chwili zakończenia projektu, czyli od roku 2011 program profilaktyki próchnicy w całości finansowany jest w ramach budżetu powiatu (corocznie na ten cel wydaje się blisko 100 tys. zł). Program realizowany jest przy współpracy z gminami.

W tym roku program realizowany będzie wśród uczniów w wieku od 9 do 16 lat. Dotychczas, świadczenia były realizowane również wśród dzieci 8-letnich. Obowiązujące przepisy NFZ w tym roku umożliwiają objecie darmowym lakowaniem zębów dzieci do lat 8, stąd zmiana grupy dzieci w powiatowym programie. Nie zmienia się warunek przystąpienia do programu- niezbędna jest pisemna zgoda rodziców. W tym roku powiat planuje zwiększyć ilość dzieci z innych szkół, które nie uczęszczają do placówki z gabinetem stomatologicznym. Nieoceniona wówczas okazuje się współpraca powiat-gmina-szkoła, jak to miało miejsce m.in.: w Gminie Wiśniowa czy w Gminie Siepraw.

- Co roku zabezpieczamy środki na lakowanie zębów dzieci i młodzieży. Wspieramy również objęcie kontraktem NFZ szkolnych gabinetów stomatologicznych. W najnowszym zarządzeniu tej instytucji zostało wskazane, iż lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z NFZ. Wierzymy, że wpłynie to pozytywnie na realizację naszego programu i wszystkie szkolne gabinety będą posiadały kontrakt z NFZ - podkreślił wicestarosta Tomasz Suś.

Program ten dotyczy jednego z najważniejszych problemów zdrowotnych dzieci, którym zaraz po wadach postawy, jest próchnica. W latach 2012-2015 udało się zalakować blisko 30 tys. ząbków, ponad 6 tysięcy dzieci objęto bezpłatną profilaktyką stomatologiczną. Koszt zabiegów w tych latach wyniósł 360 tys. zł, w całości pokryty z budżetu powiatu. Musimy pamiętać, że choroba ta, to nie tylko nieestetyczny wygląd, to przede wszystkim poważne konsekwencje zdrowotne, np. problemy: kardiologiczne, kostne, zapalenie nerek, płuc czy zatok, a nawet cukrzyca. Na szczęście, próchnicy można skutecznie zapobiegać, dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy szkół, gmin, rodziców, powiatu i NFZ.

OZ