Powołano zespół ds. opracowania modelu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach!

Gmina 22 grudnia 2020 Wydanie 48/2020
Powołano zespół ds. opracowania modelu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach!

Jak wcześniej informowaliśmy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Gmina Myślenice na ten cel otrzymała rządowe wsparcie w wysokości 3,1 mln zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program powstania Centrów Usług Społecznych na terenie całej Polski jest dopiero wdrażany, jednym z pierwszych kroków było powołanie przez burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę członków zespołu do spraw modelu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

- Pierwszym etapem realizacji projektu jest przygotowanie planu wdrożeniowego, który pozwoli nam poznać potrzeby mieszkańców Gminy Myślenice, na które opowie przygotowana przez nas oferta Centrum Usług Społecznych. Powołany zespół ds. modelu CUS będzie pracował nad planem wdrożeniowym, a jego dobre przygotowanie pozwoli, by w przyszłości CUS pomagał mieszkańcom kompleksowo, nasze dotychczasowe doświadczenie potwierdza, że to krok w dobrą stronę – mówi Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, który zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych.

Zespół ds. Modelu Centrum Usług Społecznych liczy piętnaście osób, wśród których znajdują się przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych oraz ekspert zewnętrzny i przedstawiciel firmy dokonującej diagnozę.

Pierwsze robocze spotkanie pozwoliło na przedstawienie planu działań zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla lokalnych usług społecznych, a następnie przygotowanie planu wdrażania CUS. Dokumenty wypracowane z realizacji prac zespołu zostaną następnie przedłożone burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice oraz Radzie Programowej w celu ich zatwierdzenia i przedłożenia Radzie Miejskiej. Zespół będzie pracował przez cztery miesiące w trzech grupach tematycznych: polityka prorodzinna – seniorzy, dzieci do lat 3 oraz specjalistyczne wsparcie rodzin (i), wspieranie niepełnosprawnych, promocja i ochrona zdrowia oraz reintegracja zawodowa i społeczna (II) oraz pobudzenie aktywności obywatelskiej – NGO, aktywność społeczności lokalnej, grupy nieformalne (III).

- Centrum Usług Społecznych będzie mieć za zadanie koordynować pracę dla mieszkańców w zakresie polityki społecznej i socjalnej. Przekształcenie MGOPS-u w centrum to szansa rozwojowa dla nas jako gminy i otwarcie nowego rozdziału w funkcjonowaniu placówki. To też podjęcie nowych form aktywności, przy pozostawieniu dotychczasowych funkcjonującym w zakresie działania tej placówki. Jestem przekonany, że nowa jednostka będzie widocznym przejawem aktywnej polityki społecznej w naszej gminie, a wypracowany model i oferta nowego ośrodka przyczyni się lokalnej społeczności – wyjaśnił Jarosław Szlachetka, wręczając nominacje członkom powołanego zespołu ds. modelu CUS.

GSI