Powstaną nowe miejsca parkingowe przy ul. Dunin-Brzezińskiego

Powstaną nowe miejsca parkingowe przy ul. Dunin-Brzezińskiego

Wykonawca przystąpił do robót budowlanych przy przebudowie skrzyżowania ul. Dunin-Brzezińskiego z ul. Solidarności. Inwestycja realizowana przez gminę Myślenice przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoli na uporządkowanie ruchu w tym rejonie, poprawi bezpieczeństwo i zapewni nowe miejsca parkingowe.

- W ramach inwestycji powstanie nowe przejście dla pieszych, rozbudowana zostanie sieć pieszych ciągów komunikacyjnych, oświetlenie uliczne, ale też przede wszystkim nowe miejsca parkingowe, które poprawią bezpieczeństwo i widoczność kierowców na ulicy Dunin-Brzezińskiego, co często zgłaszali mieszkańcy tej okolicy. Miejsc parkingowych przybyło dzięki budowie łącznika ulicy Solidarności, jednak nie są wystarczającym rozwiązaniem w związku zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe gęsto zaludnionego osiedla 1000-lecia – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w gminie Myślenice realizowane jest zadanie „Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ul. Podpułkownika Dunin Brzezińskiego z ul. Solidarności”.

W ramach wspomnianej inwestycji zaplanowano budowę chodników, wykonanie dedykowanego oświetlenia, kostki integracyjnej dla osób z dysfunkcjami wzroku, obniżenie istniejącego już chodnika na wysokości projektowanego przejścia, budowę kanału technologicznego, zatoki parkingowej wraz z miejscami dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą robót jest firma Interdróg z Krzyszkowic, natomiast całkowita wartość inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniesie 837 144,00 zł. Gmina Myślenice na realizację tego zadania pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin zakończenia robót i oddania inwestycji do użytku to 17 czerwca 2024 roku.