Powstanie projekt linii kolejowej Kraków-Myślenice

Powstanie projekt linii kolejowej Kraków-Myślenice

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały w poniedziałek 25 marca, że podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej, linii która ma połączyć Myślenice ze stolicą województwa - Krakowem. To kolejny krok na drodze do realizacji tak potrzebnej i oczekiwanej inwestycji. Wykonawca ma teraz 35 miesięcy na wywiązanie się z umowy.

Projekt przygotuje konsorcjum firm BBF Sp. z o.o. i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. Umowa opiewa na ponad 22 mln zł netto i obejmuje nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej, ale również pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy nowej linii kolejowej z Krakowa do Myślenic, a dokładnie pomiędzy krakowskimi Swoszowicami a centrum Myślenic.

Na tej 22-kilometrowej trasie planowane są następujące przystanki: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i stacja Myślenice. Na dwóch odcinkach tor ma być poprowadzony pod ziemią. Powstaną również nowe wiadukty i mosty, a bezkolizyjne skrzyżowania zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Szacowany czas przejazdu, od stacji Kraków Główny do centrum Myślenic to ok. 40 min.

W maju 2020 roku w Myślenicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes PKP PLK Ireneusz Merchel ogłosili, że PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają nabór wniosków od samorządów do Programu Kolej+.

Burmistrz Jarosław Szlachetka mówił wtedy, że Myślenice to jedno z największych miast w Polsce bez dostępu do infrastruktury kolejowej.

Z kolei dokładnie rok temu, pod koniec marca 2023 roku na myślenickim rynku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. razem z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod budowę nowej linii kolejowej do Myślenic. Już wtedy mówiło się, że to „historyczna chwila dla Myślenic i dla Małopolski”.

- To dla nas szansa na rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. Kolej na Myślenice! - mówił wtedy burmistrz Jarosław Szlachetka.

Dziś burmistrz mówi o kolejnym konkrecie, który doczekał się realizacji: – Ogromnie cieszę się, że doszło dzisiaj do podpisania umowy. Ciężko pracowaliśmy na to przez ostatnie pięć lat. To dzięki dokumentacji projektowej będzie mogło powstać nowe połączenie kolejowe, które połączy nasze Myślenice z Krakowem. Dzięki kolei naszym mieszkańcom zapewnimy w końcu szybki, bezpieczny i ekologiczny transport kolejowy w codziennych podróżach do szkoły, na studia, do pracy czy do instytucji publicznych – mówi Jarosław Szlachetka.

Budowa tej linii sprawi, że nie tylko mieszkańcy Myślenic, ale także innych gmin powiatu myślenickiego i leżących po drodze miejscowości w powiecie krakowskim zyskają szybkie połączenie ze stolicą regionu.

Inwestor, czyli PKP PLK, zwraca też uwagę na inne korzyści: - Dzięki inwestycji zwiększy się rola kolei w regionie. Projekt pozwoli zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających codziennie do stolicy Małopolski i przez to zredukować hałas oraz zanieczyszczenie powietrza – pisze inwestor.

Budowa tej linii to jedna z trzech inwestycji planowanych w Małopolsce w ramach rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”.

Kolej na Myślenice! Jak to się zaczęło:

Lipiec 2017 r. - pierwsze rozmowy z kierownictwem resortu infrastruktury oraz burmistrzem Świątnik Górnych.

20.02.2019 r. - Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka podpisał z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim oraz z innymi samorządowcami umowę na opracowanie koncepcji z elementami studium wykonalności dla nowej linii kolejowej Kraków – Świątniki Górne – Siepraw – Myślenice. Wykonawcą opracowania była firma International Management Services Sp. z o.o.

26.05.2020 r. - Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił nabór do programu Kolej+ w Myślenicach. 

10.2021r. - Zaprezentowano przebiegi dwóch tras w ramach wstępnego studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego Kraków - Myślenice”.

22.04.2022r. - Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosili listę projektów do realizacji z dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Projekt związany z budową linii kolejowej Kraków - Myślenice otrzymał dotacje na realizację w kwocie 129 957 000 zł! 

24.03.2023r. - W Myślenicach Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel podpisał z Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej z Myślenic do Krakowa. 

28.04.2023r. - Spółka PKP PLK ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie niezbędnych pozwoleń dla połączenia kolejowego Kraków - Myślenice. 

12.09.2023r. - Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice”.

Styczeń 2024r. - Zakończyła się procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą związana z ostatecznym rozstrzygnięciem i wyborem wykonawcy.

25 Marzec 2024r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej.