Prezesie Dziękujemy! Zebranie OSP Śródmieście

Prezesie Dziękujemy! Zebranie OSP Śródmieście
Zarząd OSP Myślenice Śródmieście z burmistrzem Jarosławem Szlachetką Fot. M. Stoszek

Każda jednostka OSP stanowi integralną część społeczności lokalnej, oprócz swoich statutowych działań, strażacy ochotnicy są wszędzie tam, gdzie się coś dzieje i nigdy nie odmówią pomocy.

Mało która jednostka ma tak bogatą historię, jak jednostka ze Śródmieścia, bez zbytniej przesady można powiedzieć, że jej historia to tak naprawdę historia miasta.

Pandemia opóźniła większość działań, dlatego też dopiero 23 maja ochotnicy z OSP Śródmieście podsumowali trudny 2020 rok.

W mijającym roku zastępy ratownicze brały udział w 74 akcjach ratowniczo - gaśniczych w tym w 7 pożarach w 64 miejscowych zagrożeniach i w 3 alarmach fałszywych.

Druhowie zabezpieczali pod kątem przeciwpożarowym, porządkowym jak również medycznym spotkania, zawody sportowe i imprezy takie jak: Orszak Trzech Króli na myślenickim Rynku, WOŚP, Droga Krzyżowa i procesja Bożego Ciała ulicami miasta.

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa przeprowadzono szereg szkoleń dla strażaków związanych z bezpiecznym zachowaniem w obliczu zagrożenia. W ramach działań covidowych wspierano osoby ubogie i niepełnosprawne znajdujące się pod opieką MGOPS w Myślenicach, dystrybuowano maseczki ochronne dla mieszkańców oraz środki dezynfekcyjne dla szkół.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu burmistrza Jarosława Szlachetki podjęto działania mające na celu pozyskanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Na ten cel pozyskano środki finansowe z Urzędu Miasta i Gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (MSWIA), Fundacji Orlen. Zwiększone koszty zakupu powstałe w wyniku przetargu pozyskano poprzez UMiG od Marszałka Województwa Małopolskiego. Do pozyskanych środków, druhowie dołożyli wkład własny. Zaangażowanie sił i środków pozwoliło na pozyskanie 1 października samochodu GBARt 3/28 na podwoziu Renault.

Strażacy ochotnicy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, aby w sytuacjach zagrożenia, móc służyć nam wszystkim, nie inaczej jest również w OSP Śródmieście.

W roku 2020 szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach kursu Naczelników OSP ukończyli: dh Piotr Socha, dh Tomasz Wałęga, dh Mateusz Zduleczny. W zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: dh Krzysztof Polewka, dh Piotr Socha, dh Tomasz Wałęga.

Ochotnicy na bieżąco dokonywali bieżących napraw w swojej remizie oraz konserwowali pojazdy ratownicze usuwając wynikłe usterki.

W 2020 roku dokonano również niezbędnych zakupów mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki. Ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego zakupiono: kamizelki asekuracyjne, buty specjalne, rękawice i kominiarki. Dotacja z Urzędu Pracy pozwoliła na zakup drukarki, parawanu, klinów stabilizujących, rozsiewacza sorbentu, węży tłoczących i bosaka. Pozyskano również środki z programu „Bezpieczny Strażak” na wymianę aparatów powietrznych.

Zebranie miało również charakter sprawozdawczo – wyborczy, w trakcje jego trwania najbardziej aktywni druhowie otrzymali upominki i podziękowania za ofiarną służbę i swoje zaangażowanie, wybrano również nowy zarząd jednostki, w składzie :

Piotr Socha - Prezes, Mateusz Zduleczny - Naczelnik, Dawid Hodurek - Zastępca Naczelnika, Wojciech Olesek - Skarbnik, Szymon Szczeciński - Sekretarz, Artur Góralik - Członek Zarządu, Bartłomiej Suder - Członek Zarządu.

W trakcie zebrania druhowie podziękowali byłemu Prezesowi Franciszkowi Szilderowi za wieloletnią służbę z pełnym zaangażowaniem i oddaniem dla dobra jednostki i społeczności lokalnej. Zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek o nadanie druhowi Franciszkowi Szilderowi tytułu Honorowego Prezesa OSP Śródmieście. Okolicznościowy pamiątkowy hełm strażacki wręczył Honorowemu Prezesowi Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Szlachetka, przy aplauzie strażackiej braci. Uroczystość dopełniły podziękowania i miłe słowa od druhów, którym Franciszek Szilder zawsze spieszył z pomocą i radą.

Prezes Franciszek Szilder, dziękując wszystkim, nie krył swojego ogromnego wzruszenia.

Po odczytaniu sprawozdań przedstawicieli poszczególnych sekcji OSP Śródmieście, głos zabrał Roman Ajchler. W swoim wystąpieniu podziękował burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce za zaangażowanie i pomoc w działaniach na rzecz zakupu samochodu dla jednostki wręczając burmistrzowi pamiątkowy dyplom.

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich Waldemar Pachoń, który podziękował strażakom za trud i zaangażowanie w czasie służby. Zwrócił uwagę na niepokojącą tendencję kurczenia się szeregów strażackiej braci i zaapelował o działanie mające na celu zatrzymanie tego niekorzystnego zjawiska.

Z kolei burmistrz Jarosław Szlachetka, dziękując druhom za służbę, zapewnił o stałej pomocy zarówno ze swojej strony jak i urzędu oraz Rady Miejskiej. Burmistrz wraz ze strażakami cieszył się, że wspólnymi siłami udało się sfinalizować zakup samochodu dla jednostki, który będzie służył nam wszystkim w trosce o nasze bezpieczeństwo. Podkreślił, że w sprawę zakupu samochodu zaangażowani byli również poseł Władysław Kurowski oraz radny Sejmiku Małopolskiego Robert Bylica, a ich działania miały istotny wpływ na szczęśliwy finał całego przedsięwzięcia.

Na koniec burmistrz życzył wszystkim strażakom bezpiecznej służby i opieki świętego Floriana dla nich i ich rodzin.

Kolejny trudny rok przed strażakami ze Śródmieścia i pozostałych jednostek, my również życzymy im spokojnej i bezpiecznej służby i aby na przyszłym zebraniu można było mówić wyłącznie o sukcesach jednostki.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.