Priorytety i zadania Gminy w 2013 roku

Priorytety i zadania Gminy w 2013 roku
Priorytety i zadania Gminy w 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski podsumował realizację zamierzonych planów i zadań Gminy w ubiegłym roku, przedstawił zasadnicze kierunki działania i priorytety oraz wyzwania, jakie czekają na wykonanie w 2013 roku

 

- Proszę podsumować, które z najważniejszych założonych zadań zostało zrealizowanych w 2012 roku i w jakim zakresie?

Z pewnością jednym z najważniejszych zadań jakie zrealizowaliśmy było uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, co było niezwykle ważne dla mieszkańców ze względu na wprowadzane w lipcu tego roku nowych zasad gospodarki odpadami.

W dalszym ciągu kontynuujemy ważny dla całej Gminy projekt „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Myślenice”. W tym roku przyłączone zostały Krzyszkowice i Polanka. (ponadto obecnie przyłączone są już Poręba, Trzemeśnia, Bulina i Łęki), a przyłączać mogą się już Jasienica i Bysina.

W roku 2012 zakończyliśmy również duży projekt rewitalizacji Zarabia. Na przestrzeni kilku lat w jego ramach zrealizowano dziesięć zadań. Były to m.in. prace związane z boiskiem KS Dalin, budowa salki do sportów walki, budowa strzelnicy i skateparku, modernizacja kortów, remont kładki oraz rewitalizacja parku miejskiego, który zyskał całkiem nowy wygląd i jest bardzo chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców jak i przyjezdnych.

O tym, że Gmina wciąż się rozwija świadczą wysokie lokaty w rankingach publikowanych w zeszłym roku w prasie ogólnopolskiej. Najważniejsze z nich to m.in.:

* trzecie miejsce w Polsce w kategorii inwestycji w infrastrukturę techniczną i jest to nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienie

* trzecie miejsce w rankingu małopolskich gmin pod względem poziomu społeczno-gospodarczego

* jedenaste miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolitej”.

- Ostatnio, sporo w mediach pojawiało się informacji, że niektóre gminy miały kłopoty ze skonstruowaniem budżet na 2013 rok. Jak w tym świetle ocenia Pan uchwalony budżet Gminy Myślenice 2013?

Budżet Gminy Myślenice na rok 2013 różni się od projektu właściwie tylko i wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji zadania „Czysta woda dla Krakowa…” oraz w zakresie dochodów i wydatków związanych z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (opłata śmieciowa). Projekt zakładał realizację tych zadań przez cały 2013r., w budżecie skorygowano te wartości przyjmując, iż realizacja zadań odbywać się będzie od lipca br. Budżet ten ma charakter stabilny, z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych dokonaliśmy jedynie weryfikacji wydatków bieżących zastępując je, na ile to było oczywiście możliwe wydatkami inwestycyjnymi.

- Realizacja jakich inwestycji i projektów czeka naszą Gminę w bieżącym roku?

Najważniejsze zadania Gminy do zrealizowania to przede wszystkim kontynuacja projektu unijnego ”Czysta woda dla Krakowa, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Myślenice” oraz Budowa Stacji Uzdatniania Wody, która już dobiega końca i planowo ma zakończyć się w kwietniu. Kolejnym znacznym przedsięwzięciem jest modernizacja targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego. Powstaną tam m.in. zadaszone stoiska handlowe, wyremontowana zostanie nawierzchnia drogowa, a całość zostanie oświetlona. Kolejna inwestycja, to zadanie z cyklu „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa” – w ramach jej remonty ulic Broniewskiego i Matejki oraz budowa ulicy łączącej ul. Sobieskiego i Fijałkowskiego. Na terenie gminy będzie to na pewno odnowa centrum Osieczan, Drogini i Trzemeśni.

W tym roku Gmina Myślenice najwięcej wyda na oświatę - 55.098.884 zł oraz na gospodarkę ściekową i ochronne wód - 15.815.361,99 zł.

Przymierzamy się także do złożenia wniosku o rozszerzenie projektu wodno-ściekowego i jeśli będzie taka możliwość to obejmie on Zasań oraz Myślenice. W mieście będzie to głównie rozdzielenie wód opadowych od ścieków sanitarnych wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg oraz wymianą wodociągów w celu zminimalizowania ich awarii. Istotnym celem jest również szukanie środków finansowych do realizacji drogi zachodniej.

 

- Jak ocenia Pan obecną sytuację związaną ze Stacją Narciarską na Chełmie, jakie są perspektywy na jej uruchomienie?

Tak naprawdę to nie mamy zupełnie wpływu na to, co aktualnie dzieje się ze Stacją Narciarską, choć jak zwykle oczywiście winny jest burmistrz. Stacja wybudowana została na terenach Lasów Państwowych oraz po części na gruntach prywatnych. To, co nas łączy z inwestorem to umowa dzierżawy starej jednoosobowej kolejki linowej i gruntów pod nią. Czynsz opłacany jest przez aktualnego dzierżawcę regularnie. Aktualnie majątkiem Stacji zarządza Syndyk, który zmienił dzierżawcę. Stok jednak nie został uruchomiony. Zaniepokojony sytuacją spotkałem się zarówno z Syndykiem jak i starym i nowym dzierżawcą. Sytuacja jest patowa. Z tego, co mi wiadomo, nowy dzierżawca aktualnie czeka na przyłącz prądu.

- Czy istnieją zagrożenia w związku z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy? Chodzi przede wszystkim o myślenicki PKS.

Gmina nie otrzymała jeszcze oficjalnych informacji od PKS. Gdy takie nadejdą, wówczas dokonamy analizy zagrożeń i ustalimy rozwiązanie. Jedno jest pewne, że Gmina odpowiada za komunikację na jej terenie oraz za dowóz dzieci do szkół i jeśli zajdzie potrzeba to zostanie on zapewniony.

- W Myślenicach istnieją obszary, w których od kilku lat pozostaje do rozwiązania kwestia utworzenia strategicznych nowych dróg (ul. Solidarności, Sobieskiego - boczna). Jak Pan widzi możliwość rozwiązania tych problemów?

W 2012 roku wykupiono w ok. 95% działki pod wykonanie dwóch łączników tzw. Sobieskiego – boczna tj. od budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii na ul. Sobieskiego do ul. Fijałkowskiego. To zadanie zostanie zrealizowane do końca maja 2013 roku.

W kwestii ul. Solidarności jesteśmy na etapie negocjacji z właścicielami działek w sprawie ich wykupu pod tę ulicę. Odbyły się już dwa spotkania z częścią właścicieli i w tej samej kwestii odbędzie się jeszcze jedno.

- Ze względu na konieczność wdrożenia tzw. „ustawy śmieciowej” i nowej gospodarki odpadami, czy może to być najtrudniejszy rok w obecnej kadencji samorządu gminnego?

Sądzę, że ze pod kątem organizacyjnym najtrudniejsze już za nami. Samodzielnie opracowaliśmy regulamin utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Myślenice, a w nim zasady nowej gospodarki odpadami. Wybraliśmy metodę opłaty od mieszkańca i przygotowujemy się do przeprowadzenia przetargu na przewoźnika odpadów. Od października ubiegłego roku prowadzimy kampanię edukacyjno-informacyjną polegającą na spotkaniach z mieszkańcami. Publikujemy na ten temat wiele materiałów jak również uruchomiliśmy dla mieszkańców specjalne kanały komunikacji w tej sprawie. Połowa roku 2013 czyli moment wprowadzenia i pierwsze miesiące obowiązywania ustawy będą z pewnością trudne dla mieszkańców, którzy będą musieli nie tylko nauczyć się segregacji, jak również dostosować się do nowych zasad w kwestii opłat (szczególnie mieszkańcy, od których kubeł był odbierany raz w miesiącu).

Stanisław Cichoń Stanisław Cichoń Autor artykułu

Jeden z założycieli Gazety Myślenickiej. W latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego. Był człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do rodziny, przyrody, edukacji, sportu i życia. Zmarł w nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku.