Program „Szkolny Klub Sportowy” w Gminie Myślenice

Miasto 29 stycznia 2019 Wydanie 04/2019
Program „Szkolny Klub Sportowy” w Gminie Myślenice

Rusza kolejna edycja programu „Szkolny Klub Sportowy”. Deklarację udziału w programie zgłosiło 13 szkół podstawowych w naszej gminie

W okresie od 15 stycznia do 21 czerwca oraz od 1 września do 10 grudnia 2019 r. dzieci i młodzież z Gminy Myślenice uczestniczyć będzie w dodatkowych zajęciach sportowych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego w danej szkole. Wymiar dodatkowych zajęć, to jedna godzina zegarowa 2 razy w tygodniu, a łącznie zostanie zrealizowanych 70. jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy ćwiczebnej. Program wspiera i finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Operatorem programu jest Małopolski Szkolny Związek w Krakowie.

W tegorocznej edycji programu 13 szkół z Gminy Myślenice zadeklarowało prowadzenie zajęć sportowych w grupach liczących od 15 do 30 osób w formie:

- ogólnorozwojowych gier zespołowych dla dzieci w wieku 8 - 15 lat
- zajęć tanecznych dla dzieci w wieku 9 - 11 lat
- zajęć z piłki nożnej dla dzieci w wieku 7-8 lat
- zajęć z gimnastyki dla dzieci w wieku 8 - 14 lat

W większości szkół zainteresowanie udziałem w zajęciach było na tyle duże, że zostały utworzone 2 grupy ćwiczebne. Łącznie w zajęciach uczestniczyć będzie około 403 uczniów.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, jednak część kosztów realizacji programu - w wysokości 160 zł na grupę ćwiczebną pokrywa Gmina Myślenice jako wkład własny. Każda szkoła zapewnia również nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych, a MSZS zakupi i przekaże na rzecz szkoły drobny sprzęt sportowy dla każdej grupy ćwiczebnej.