Promesa dla OSP Dolne Przedmieście na zakup nowego samochodu

Promesa dla OSP Dolne Przedmieście na zakup nowego samochodu

Burmistrz Jarosław Szlachetka w obecności zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice – Dolne Przedmieście odebrał z rąk wojewody Łukasza Kmity promesę na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Środki na zakup nowego wozu strażackiego pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Częściowo zakup samochodów zostanie sfinansowany z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz wkładu własnego samorządów. Gmina Myślenice dołoży do zakupu 300 tysięcy złotych, a pozostałe 550 tys. zł pokryją wymienione wyżej środki zewnętrzne.

- Razem z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej Myślenice - Dolne Przedmieście odebraliśmy promesę potwierdzającą przyznanie dotacji na zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Cieszę się, że kolejne wsparcie finansowe w wysokości ponad pół miliona trafia do naszej gminy, a nowy wóz z pewnością poprawi warunki pełnionej społeczeństwu służby druhom ochotnikom oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Uroczysty apel odbył się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. W apelu uczestniczyli także małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek, prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski oraz parlamentarzyści Władysław Kurowski i Filip Kaczyński

– Małopolskie jednostki PSP i OSP dysponują 2066 samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Ich średni wiek wynosi 21 lat. Konieczne jest zatem odnawianie tego zasobu. Stąd coroczna akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji związana z zakupem nowych samochodów dla strażaków i druhów ochotników. Z ciekawostek warto przywołać, że najdłuższa drabina strażacka w Małopolsce ma blisko 70 metrów, czyli sięga około 20. piętra, a więc do wieży kościoła Mariackiego. To wysoko specjalistyczny sprzęt, który służy do ratowania mienia, zdrowia i życia. Jest nieodzownym elementem pracy strażaków. To narzędzie ich pracy, które zwiększa ludzkie możliwości. Czasem nawet pozwala na osiągnięcie niemożliwego. Przyznane promesy to większe szanse i lepsze warunki pracy, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Małopolan – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szacunkowa wartość nowych samochodów wynosi ok. 20,5 mln zł. Cena zakupu jednego pojazdu ratowniczo-gaśniczego to od 760 tys. zł do 960 tys. zł. DO OSP trafi siedem ciężkich i 18 średnich samochodów bojowych. Dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie łącznie 5 270 000 zł, natomiast z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 766 000 zł, zaś KSRG – 4 048 000 zł. Dodajmy, że w bieżącym roku z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratunkowych w całym kraju przeznaczono 50 000 000 zł.

– Cieszymy się, że pomimo bardzo dużych wydatków, jakie ponosi budżet państwa, związanych ze skutkami pandemii, my strażacy przez te półtora roku otrzymywaliśmy kolejne dotacje, żeby pozyskać i zakupić nowy sprzęt, żeby móc jak najlepiej służyć Małopolanom, zabezpieczając zdrowie i życie. To jest również sprzęt, dzięki któremu możemy skutecznie prowadzić swoje działania - mówi małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

– Te ogromne środki, które były dedykowane dla Małopolski z budżetu centralnego od polskiego rządu, z poszczególnych ministerstw, od wojewody, od marszałka wielokrotnie się zwróciły w postaci naszej ofiarnej służby, w postaci realizacji zadań, chociażby przy Narodowym Programie Szczepień – podkreśla komendant wojewódzki PSP.