Promesa na zakup nowego wozu bojowego dla jednostki OSP Myślenice Śródmieście

Miasto 30 czerwca 2020 Wydanie 24/2020
Promesa na zakup nowego wozu bojowego dla jednostki OSP Myślenice Śródmieście

Razem z druhem prezesem Franciszkiem Szilderem oraz wiceprezesem Józefem Hodurkiem burmistrz Jarosław Szlachetka odebrał promesę na zakup nowego wozu bojowego dla jednostki OSP Myślenice Śródmieście.

- To kolejna nasza inwestycja wzmacniająca bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Cieszę się, że przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną oraz wsparciem posła Władysława Kurowskiego udało nam się pozyskać pokaźną kwotę 460 tys. zł. dofinansowania. Z budżetu gminy dołożymy jeszcze 300 tys. zł. tak aby nasi druhowie podejmowali działania na najnowocześniejszym sprzęcie ratowniczo-gaśniczym ratując zdrowie, życie oraz mienie ludzkie.

Nowe wozy bojowe to wyraz wsparcia i uznania dla wszystkich strażaków ochotników, których służba i poświęcenie są nieocenione. Na potrzeby małopolskich druhów zakupione zostaną 52 wozy strażackie o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. Uroczystego przekazania promes Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszego województwa dokonał w piątek 26 czerwca wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek. Wartość jednego samochodu to około 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP w Polsce do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, środki własne, a także środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

Nowe wozy trafią łącznie do ponad 500 jednostek OSP w całej Polsce. Najwięcej wozów otrzymają województwa: mazowieckie (68 wozów), wielkopolskie (59 wozów) oraz małopolskie (52 wozy).

(źródło: www.muw.pl)