Rusza Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [PROGRAM]

Rusza Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [PROGRAM]

Pod tym hasłem w ostatnią niedzielę obchodzony był XVIII Dzień Papieski. W tym roku miał on wymiar szczególny, gdyż zbiegł się z 40 rocznicą (16 października) wyboru ks. kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Tego dnia tradycyjnie już woluntariusze w Myślenicach podobnie jak w całej Polsce zbierali datki, głównie po nabożeństwach kościelnych na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pozyskiwane środki w formie stypendiów przeznaczane są na kształcenie zdolnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości i z rodzin niezamożnych.

Również w niedzielę mszą w myślenickim Sanktuarium zainaugurowany został XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Chwyćmy się śladów Maryi”. Eucharystię sprawował ksiądz - rodak Marian Bicz pracujący w polskiej parafii w Nowym Jorku, a w Myślenicach przebywający na urlopie. Kazanie wygłosił ks. Edward Kapusta, który odwołał się do treści czytanej ewangelii. Zamożny Żyd pyta Pana Jezusa co ma czynić, aby zostać zbawionym. Chrystus odpowiada, że należy kochać w pierwszej kolejności Boga, który jest sprawcą wszelkiego dobra, przestrzegać przykazań odnoszących się do Boga i ludzi oraz dzielić się swoim bogactwem z potrzebującymi. Odnosząc się do współczesności, takie samo pytanie jest aktualne także dzisiaj i odpowiedź jest podobna- konkludował kaznodzieja, dodając, że bogactwo nie czymś złym, lecz nie należy zamykać się na potrzeby bliźnich.

Po mszy miał miejsce krótki koncert organowy w wykonaniu Jacka Basisty. Nasz organista zagrał utwory Ditricha Buxtehude, Felixa Alexandra Guilmanta oraz Jana Sebastiana Bacha w tym chorał „Wielbi dusza moja Pana”.

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, który trwać będzie do 28 października odbędą się spektakle, konferencje, konkursy, zawody strzeleckie, wystawy, odczyty, przeglądy oraz pielgrzymki. Organizatorami tegorocznego TKCH są: Klub Inteligencji Katolickiej, Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, parafie: NNMP i Świętego Franciszka z Asyżu oraz Domowy Kościół i Odnowa w Duchu Świętym.

XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - program

17 października - środa

godz. 9.45 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, rozstrzygnięcie konkursów: recytatorskiego pt. „Poezja Jana Pawła II i o Janie Pawle II” i plastycznego pt. „Hobby Jana Pawła II”

godz. 18.00 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza o uzdrowienie z udziałem Grupy Nazaret

18 października - czwartek

godz. 16.30 - strzelnica sportowa Myślenice Zarabie - VI zawody strzeleckie

19 października - piątek

34 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

20 października - sobota

godz. 17.45 - Dom Katolicki wernisaż wystawy „Matka Boża i Jej Anioły”

godz. 18.00 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza, oprawa muzyczna Schola Dzieci Bożych przy Parafii Niepokalanego Serca NMP w Borzęcie

godz. 19.15 - Dom Katolicki premiera spektaklu „Jeszcze tej nocy” w wykonaniu Grupy „Misterium”, scenariusz i reżyseria Marcin Kobierski

21 października - niedziela

godz. 12.30 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza, oprawa muzyczna Chór Parafialny „Laudate Dominum”, dyrygent Magdalena Starzec, organy Jacek Basista

godz. 18.15 - Dom Katolicki, spektakl „Jeszcze tej nocy” w wykonaniu Grupy „Misterium”, scenariusz i reżyseria Marcin Kobierski

 22 października - poniedziałek

godz. 11.45 - Prywatne Szkoły Państwa Osińskich, inscenizacja w wykonaniu uczniów „Pod opieką Maryi… poszli w bój za Polskę”, scenariusz i reżyseria Jerzy Stryszowski

24 października - środa

godz. 12.00 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach, podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „Kapliczki Matki Boskiej”

25 października - czwartek

godz. 11.00 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach - rozstrzygnięcie powiatowego konkursu literackiego „Wdzięczni Myślenickiej Pani”

godz. 18.00 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza, oprawa muzyczna Schola „Różyczki Pani Myślenickiej z parafii NNMP Myślenice

26 października - piątek

godz. 9.00 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach, program artystyczny „Ślady Maryi”

godz. 18.00 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza, oprawa muzyczna oaza z parafii NNMP Myślenice

godz.18.45 - kościół pw. NNMP w Myślenicach, prelekcję „Chwyćmy się śladów Maryi. Ślady kultu Matki Bożej na Ziemi Myślenickiej” wygłosi ks. prof. dr hab. Michał Piela

godz. 19.15 - Dom Katolicki, spektakl „Jeszcze tej nocy” w wykonaniu Grupy „Misterium”, scenariusz i reżyseria Marcin Kobierski

27 października - sobota

Pielgrzymka do Dziekanowic, Wieliczki, Staniątek i Niegowici, wyjazd z Placu Kilińskiego godz. 7.30, planowany powrót ok. 17. Zapisy wraz z wpłatą 25.00 zł w sklepiku KIK

godz. 18.00 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza, oprawa Michał Basista - śpiew i organy

godz. 18.15 - Dom Katolicki, spektakl „Jeszcze tej nocy” w wykonaniu Grupy „Misterium”, scenariusz i reżyseria Marcin Kobierski

28 października - niedziela

godz. 12.30 - kościół pw. NNMP w Myślenicach - msza na zakończenie TKCH, oprawa muzyczna Chór Cantata i Orkiestra Szkolna Państwowej Szkoły Muzycznej w Myślenicach

godz. 15.00 - MOKiS, XXI Rejonowy Przegląd Pieśni Religijnej

ok. 18.00 - ogłoszenie wyników i koncert finałowy w wykonaniu laureatów

godz. 15.30 i 18.30 - Dom Katolicki, spektakl „Jeszcze tej nocy” w wykonaniu Grupy „Misterium”, scenariusz i reżyseria Marcin Kobierski

Wystawy:

* restauracja na Stradomiu, ul. Niepodległości 45, wystawa „W poszumie białych skrzydeł”, anioły z kolekcji Jana Koczwary, czynna do 22 października

* Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, wystawa „Historya o cvdownym Matki Bozey obrazie w Myślenicach”

* Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, wystawa pokonkursowa prac plastycznych pt. „Hobby Jana Pawła II”

* Dom Katolicki, wystawa autorska Małgorzaty Anity Werner pt. „Matka Boża i Jej Aniołowie”

Organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach, Parafia pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Myślenicach, Domowy Kościół i Odnowa w Duchu Świętym.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)