Przed nami czas decyzji. W najbliższą niedzielę głosujemy!

Przed nami czas decyzji. W najbliższą niedzielę głosujemy!

Burmistrz lub wójt to nie jedyny wybór przed jakim staniemy podczas głosowania w niedzielę 21 października. Tego dnia będziemy wybierali również radnych miejskich lub gminnych, powiatowych i naszych przedstawicieli w sejmiku wojewódzkim oddając im władzę na najbliższe 5 lat

W piątek 19 października o godz. 24:00 kończy się kampania i rozpoczyna cisza wyborcza, która obowiązywać będzie do zamknięcia wszystkich lokali wyborczych. Te czynne będą w niedzielę 21 października od godz. 7 do 21. Idąc do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający naszą tożsamość (prawo jazdy lub paszport). 

Na miejscu od komisji wyborczej otrzymamy zestaw 4 kart do głosowania w wyborach na wójta lub burmistrza, do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa. Do tej pory, jeśli na karcie do głosowania pojawiły się inne znaki niż „krzyżyk” obok nazwiska kandydata, głos uznawano za nieważny. Mogły to być dowolne rysunki czy linie, dopisane kolejne nazwiska itp. Po zmianie przepisów - nowa ordynacja uznaje głos za ważny, jeśli na karcie pojawiają się przynajmniej dwie przecinające się linie. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby w kratce przy kandydacie, którego zdecydujemy się poprzeć postawić znak „X”. Pamiętajmy o tym, że wybieramy jednego kandydata na wójta/burmistrza, jednego kandydata do rady gminy, jednego do rady powiatu i jednego do sejmiku województwa.

Głosowanie w gminie

Wybory samorządowe to 4 głosowania z których 2 dotyczą gminy. Wybieramy w nich radnych do rady, która podejmuje uchwały w sprawach dotyczących gminy oraz wójta lub burmistrza, który kieruje gminą, wykonuje uchwały rady gminy, zgłasza ich projekty i kontroluje gminne instytucje.

W wyborach na gospodarza gminy wygrywa osoba, która zdobędzie więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli do tego nie dojdzie, zwycięzcę wyłoni druga tura. Przechodzi do niej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zdobyli największą liczbę głosów, zaś sama dogrywka została zaplanowana na 4 listopada.

Radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców (czyli w przypadku naszego powiatu - wszędzie z wyjątkiem Myślenic) wybieramy w okręgach jednomandatowych, tzn. w takich, gdzie w danym okręgu zostanie wybrany tylko jeden kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. W gminie Myślenice mieszkańcy wybiorą 21 radnych w 3 okręgach, natomiast w pozostałych gminach 15 radnych rozlokowanych w 15 okręgach.

Wybrane osoby przez najbliższe 5 lat będą zarządzały gminą, która odpowiada m.in. za wodociągi, drogi gminne, przedszkola, domy kultury, czy wywóz śmieci.

Głosowanie do powiatu

Wybory samorządowe obejmują również wybory do Rady Powiatu. Powiat myślenicki składa się z 9 gmin i odpowiada m.in. za licea i szkoły zawodowe, prowadzi ewidencje gruntów, wydaje pozwolenia na budowę, odpowiada za rejestrowanie pojazdów, zapewnienie transportu zbiorowego i ochronę środowiska.

Do Rady Powiatu Myślenickiego wybieramy 25 radnych z 5 okręgów. O mandat radnego ubiega się 156 kandydatów wystawionych przez 5 komitetów wyborczych. Mandaty otrzymują te komitety wyborcze na które listy głosowało co najmniej 5% wyborców. Wybory do rady powiatu są proporcjonalne.

Głosowanie do sejmiku województwa

Wybory samorządowe obejmują również radnych do sejmiku województwa w naszym przypadku - Małopolskiego. Województwa odpowiadają m.in. za szpitale specjalistyczne, infrastrukturę i transport kolejowy oraz regionalny transport autobusowy, zarządzają również największymi w skali regionu instytucjami kultury takimi jak muzea, teatry, opery, czy filharmonie. Zajmują się także ochroną zabytków. Samorząd województwa dba o rozwój gospodarczy i społeczny regionu, m.in. rozdzielając fundusze z Unii Europejskiej.

Radnych do sejmiku wybieramy w okręgach wyborczych, którymi z reguły są powiat lub jego część. W naszym przypadku znajdujemy się w okręgu nr 4 obejmującym powiaty wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski i tatrzański. Do obsadzenia z tego regionu jest 7 mandatów, ale pamiętajmy - podczas głosowania możemy poprzeć tylko jednego kandydata. Mandaty do województwa podobnie jak w przypadku wyborów do rady powiatu otrzymują tylko te komitety wyborcze, na które listy głosowało co najmniej 5% wyborców w województwie. Wybory do sejmiku wojewódzkiego są proporcjonalne.

Dlaczego te wybory są wyjątkowe?

W skali kraju przede wszystkim ze względu na zmianę ordynacji wyborczej i to, że włodarzy wybieramy nie jak dotąd na czteroletnią, a na pięcioletnią kadencję. W dodatku funkcję wójta lub burmistrza od tegorocznych wyborów dana osoba będzie mogła sprawować maksymalnie dwie kadencje.

Natomiast lokalnie kampania wyborcza 2018 ma dodatkowy smaczek, bowiem w gminie Myślenice jako w jedynej na terenie powiatu, dotychczasowy burmistrz nie ubiega się o ponowny wybór. Maciej Ostrowski po 15 latach na tej przestrzeni ustępuje pola, a o tytuł gospodarza stolicy powiatu ubiegają się trzy osoby; to poseł Jarosław Szlachetka startujący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, rekomendowany przez aktualnego burmistrza Krzysztof Halek i debiutująca na lokalnej scenie politycznej Grażyna Ambroży z KWW „Bez Układów”.

Czym różnią się kandydaci ubiegający się o stanowisko burmistrza? W jakim kierunku według nich powinna zmierzać gmina i dlaczego to oni najlepiej sprawdzą się na tym stanowisku? Zadając im te jak i o wiele trudniejsze pytania dajemy Państwu możliwość bliższego poznania każdego z kandydatów.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)