Przekaż 1% dla organizacji z terenu powiatu

Przekaż 1% dla organizacji z terenu powiatu

Na terenie powiatu myślenickiego działają Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), na rzecz których można przekazać 1% odpisu swojego podatku dochodowego

Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Do 30 kwietnia, wypełniając PIT mają Państwo możliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego na rzecz wybranej OPP i tym samym wesprzeć Organizacje Pożytku Publicznego działające dla dobra wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego - fundacji i stowarzyszeń aktywnie działających w powiecie myślenickim w kluczowych dziedzinach życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP - bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1 % podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przekazywania 1% podatku na rzecz OPP oraz wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających w powiecie i uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 - zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.myslenicki.pl

WPSiFE