Przetarg na rondo w Pcimiu ogłoszony!

Region 13 kwietnia 2021 Wydanie 14/2021
Przetarg na rondo w Pcimiu ogłoszony!

Jeszcze nie tak dawno na łamach Gazety Myślenickiej można było przeczytać o spotkaniu wójta gminy Pcim Piotra Hajduka z ministrem Andrzejem Adamczykiem. Rozmowy dotyczyły m.in. wyczekiwanej przez mieszkańców budowy ronda w Pcimiu.

Od tamtej informacji na kolejne dobre wieści nie trzeba było długo czekać, bowiem już przed Świętami Wielkanocnymi gmina Pcim przekazała w swoich mediach wiadomość o ogłoszeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargu na wspomnianą inwestycję.

„Ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę węzła Pcim w ciągu drogi ekspresowej S7. Wyłoniony wykonawca zbuduje sześciowlotowe rondo w miejscu skrzyżowania łącznic i dróg gminnych. Zainteresowani przetargiem mogą składać oferty do 19 kwietnia 2021 r.” – czytamy na stronie internetowej GDDKiA.

Skrzyżowanie zamiast ronda

Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowanie aktualnie istniejącego skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową na sześciowlotowe rondo. Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa jakości komunikacji i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.

„Dodatkowo wykonane zostanie odwodnienie terenu wraz z przebudową przepustów i oświetlenia ulicznego. Powstanie także oświetlenia tarczy ronda.” – dodaje GDDKiA.

- Nie ma co ukrywać radości z tej inwestycji, stąd i w naszych lokalnych mediach szybko o tym napisaliśmy – komentuje dobre wieści wójt Hajduk. - Wielokrotnie ten temat był poruszany, ponieważ od momentu projektu faktycznie minęło kilka lat. Procedury przy tego typu inwestycjach są długotrwałe, ponieważ uczestniczy w nich wiele instytucji jednocześnie. Gmina Pcim ze swojej strony dopełniła wszystkich formalności, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, a teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg. Aktualnie czekamy na wyłonienie wykonawcy i oczywiście na rozpoczęcie prac – podsumowuje wójt gminy Pcim.

Zakres podziału zobowiązań między gminę a GDDKiA reguluje porozumienie, podpisane w 2018 r. Na jego mocy po stronie samorządu leżało przygotowanie dokumentacji projektowej i kwestia uzyskania pozwolenia na budowę. Za realizację zadania natomiast odpowiada GDDKiA.

Więcej informacji o szczegółach projektu znaleźć można na stronie www.gminapcim.pl. 

Alicja Dzierżęga