Przyszłość powiatu budujemy na doświadczeniu

Wywiady 16 października 2018 Wydanie 37/2018
Przyszłość powiatu budujemy na doświadczeniu

Nigdy nie uważałem, że rządzę. Swój urząd traktowałem raczej jako służbę, a rozwój Powiatu Myślenickiego starałem się budować na zgodzie i kompromisie. Dzisiaj gdy kadencja 2014-2018 dobiega końca jestem przekonany, że to się udało.

Oczywiście zostało jeszcze wiele pomysłów do zrealizowania, jednak kluczowe inwestycje zostały wykonane, dużo inwestowaliśmy w zdrowie poprzez realizację wielu programów profilaktycznych, gruntowne remonty w szpitalu oraz w podnoszenie poziomu nauki w szkołach „średnich”. To polityka zrównoważonego rozwoju

- mówi w wywiadzie podsumowującym cztery lata pracy Rady i Zarządu Powiatu starosta Józef Tomal

Panie starosto, kończy się kolejna kadencja samorządowa. Co było największym sukcesem powiatu w okresie tych czterech lat?

Powiem o działaniu, które rozpoczęliśmy już wcześniej, ale zostało zakończone w tej kadencji. To odbudowa dróg, zabezpieczenie osuwisk i likwidacja zniszczeń po powodzi z 2010 roku. Najtrudniejsze osuwisko w Dziekanowicach (gmina Dobczyce) udało się zabezpieczyć i odbudować drogę za ponad 4 mln zł. Prawdopodobnie jesteśmy jednym z pierwszych powiatów w Małopolsce, który wykonał 100% planu w zakresie odbudowy zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych odcinków dróg powiatowych. Bezpieczeństwo i komfort użytkowników na drogach było jednym z moich głównych priorytetów.

Odkąd jestem starostą wyremontowaliśmy prawie 110 kilometrów dróg - to ponad 30% wszystkich dróg powiatowych - i zbudowaliśmy ponad 50 kilometrów nowych chodników. Za sukces uważam upłynnienie ruchu w Myślenicach poprzez budowę rond na ul. Słonecznej, w Śródmieściu (słynna gruszka), nad Domem Greckim, obok starej mleczarni. A ronda powstały także poza Myślenicami np. w Zakliczynie czy Dąbiu (gmina Raciechowice). Obecnie budujemy na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego z Cegielskiego, a w przyszłym roku pod OSP Zarabie. Ponadto wykonaliśmy remonty wszystkich należących do powiatu mostów na Bysince. Na terenie powiatu wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy kolejne mosty za kilkadziesiąt milionów (m.in. w takich miejscowościach jak Czasław, Pcim, Siepraw, Krzyszkowice, Tokarnia). Obecnie na ukończeniu są prace związane z przebudową ostatniego - jednego z najdłuższych i najbardziej newralgicznych - mostu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Dziś gdy mieszkańcy powiatu wyjeżdżają poza jego granice zauważają różnice, nasze drogi to wizytówka, powód do dumy.

No właśnie Powiat Myślenicki jest organem prowadzącym myślenicki szpital, o którym opinie są różne.

Prowadzenie i zarządzanie, a także nadzór nad działalnością szpitala to nie jest prosta sprawa. Jest takie powiedzenie, które jest prawdziwe, że na opiekę zdrowotną można wydać każde pieniądze i nadal będzie za mało. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że za finansowanie służby zdrowia odpowiada przede wszystkim strona rządowa, a dokładniej Narodowy Fundusz Zdrowia. Blok operacyjny, blok porodowy, oddział dziecięcy, pulmonologiczny, ginekologiczny i neonatologiczny dziś stanowią powód do dumy.

Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy te oddziały dzięki funduszom norweskim i środkom powiatu, w sumie ponad 35 milionów złotych. Teraz trwają remonty na oddziale chirurgicznym - finansowane w całości przez powiat oraz na oddziale zakaźnym, gdzie część środków, na nasz wniosek, desygnował rząd. Jest dobrze, ale może być lepiej. Wraz z dyrektorem SP ZOZ Adamem Styczniem podejmiemy działania, których celem będzie modernizacja oddziału wewnętrznego i neurologicznego oraz poprawa jakości szpitalnego żywienia. To problem ogólnopolski, ale wierzę, że Powiat Myślenicki może być liderem nowych rozwiązań.

Zostając przy tematyce zdrowotnej to podobno Powiat Myślenicki jest również jednym z nielicznych w Polsce posiadających Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia, dlaczego tak jest?

Tak, funkcjonuje taki wydział w strukturach starostwa. Jednak od razu wyjaśniam, że tworzy go raptem trzech pracowników. To grupa specjalistów, a dokładniej specjalistek, które w pełni koncentrują się na pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na ochronę zdrowia, przygotowują dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o środki zewnętrzne dla szpitala w postaci dotacji z budżetu państwa lub środków zagranicznych w tym z UE, ale również przygotowują i nadzorują realizację programów profilaktycznych, za które doceniła nas dzisiaj cała Polska.

Potwierdzeniem tego jest fakt, że dzięki tym programom zostaliśmy wyróżnieni w kilku prestiżowych, ogólnopolskich rankingach zdrowia publicznego. Wydział ten odpowiada m.in. za uruchomienie, a obecnie współpracę ze Szkołą Młodych Ratowników, która w okresie ostatnich lat przeszkoliła w zakresie pierwszej pomocy kilka tysięcy osób. Jesteśmy również prekursorem oraz wzorcem do naśladowania dla innych samorządów w zakresie realizacji i propagowania programu profilaktyki próchnicy, dzięki któremu w wybranych szkołach podstawowych w powiecie, na terenie każdej z 9 gmin uruchomiliśmy gabinety dentystyczne oraz wspieraliśmy stomatologów w pozyskaniu dodatkowych kontraktów z NFZ, dzięki czemu możliwe było zalakowanie i lakierowanie zębów u kilku tysięcy dzieci.

Dzisiaj wskaźnik występowania próchnicy u dzieci w powiecie myślenickim jest bliższy wynikom z wysokorozwiniętych państw skandynawskich, a nie średniej krajowej. Dzięki pracom tego wydziału wprowadziliśmy dodatkowe, bezpłatne programy szczepień.

Mimo tego, że nie należy Pan do żadnej partii politycznej, trudno powiedzieć, że nie jest Pan politykiem. Do tego coraz częściej słychać, że to właśnie przy Panu koncentruje się opozycja wobec rządzącego PiS, jak pan to skomentuje?

Nie, nie jestem opozycyjny wobec PiS-u. Jestem po prostu krytyczny wobec niektórych pomysłów, które obciążają prace samorządu. I to nie jest kwestia krytyki jednej czy drugiej partii, bo wcześniejszą ekipę również krytykowałem. Wręcz na jednym z zebrań Związku Powiatów Polskich powiedziałem, że finansowanie służby zdrowia poprawi się jak do władzy dojdzie PiS. Ja nie mam ambicji politycznych, ale uważam, że samorządy - powiaty i gminy - są najbliżej ludzkich spraw.

To my w samorządach wiemy, że np. na ul. Kazimierza Wielkiego w Myślenicach trzeba dokończyć budowę chodnika albo, że w Stróży potrzebny jest nowy most. Chcę po prostu by samorządy, a nie władza z Warszawy miały coraz więcej do powiedzenia. Bo to jest realny głos i reprezentacja mieszkańców. Nie mam nic przeciw PiS, kiedyś byliśmy przecież w koalicji. Dla mnie liczy się interes mieszkańców powiatu myślenickiego. I dobrze, że nie jestem w partii, bo nie muszę odbierać dyspozycji od jej kierownictwa, ja odpowiadam tylko przed mieszkańcami.

Pytałem już o największy sukces kadencji, a największa porażka?

Jako koalicja rządząca w powiecie chcieliśmy rozpocząć budowę nowego budynku administracyjnego. Niestety to się nie udało, do budowy konieczne byłoby zaciągnięcie kredytu, a nie chcemy zadłużać powiatu, bo tak naprawdę to pieniądze mieszkańców.

Jednak taki budynek jest konieczny, by możliwie sprawnie i komfortowo obsługiwać klientów starostwa. Tu nie chodzi o nowe biura dla urzędników, ale o windę dla niepełnosprawnych, o większy wygodny parking dla każdego kto przyjeżdża, o szybszą obsługę ponieważ dzisiaj np. w Wydziale Komunikacji nie ma już miejsca na kolejne stanowiska obsługi. Szkoda, że opozycja wykorzystywała ten temat sugerując, że ten budynek jest niepotrzebny. A ja wiem, że jest, bo gdy starsza osoba poruszająca się za pomocą laski ma wejść na trzecie piętro po wąskich schodach to wiem, że potrzebujemy nowej infrastruktury.

W ostatnim czasie pokazywały się różne rankingi dotyczące rozwoju gmin, sytuacji finansowej polskich samorządów, jak Pan ocenia ogólny rozwój naszego powiatu?

Rankingi często zależą od tego jaką przyjmiemy metodologię. Bo dlaczego np. wyżej oceniać posiadanie certyfikatu dotyczącego zarządzania urzędem od ścieżek rowerowych czy zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę szpitala …

Powiat chyba nie buduje ścieżek rowerowych?

Zasadniczo to zadanie gmin, ale jako powiat chcemy stymulować rozwój takiej infrastruktury. Nie ukrywam, że dziś gdy mamy już wyremontowany szpital, większość dróg została naprawionych w kolejnej kadencji, jeśli Forum Ziemi Myślenickiej - klub radnych Józefa Tomala - wygra wybory, to chcemy skupić się na mniejszych zadaniach, które wpłyną na poziom życia mieszkańców, to między innymi wsparcie dla gmin w budowie ścieżek rowerowych, usprawnienie pracy urzędu czy wsparcie dla młodych małżeństw…

Może jednak wróćmy do oceny rozwoju powiatu?

Moim zdaniem powiat rozwija się we właściwym kierunku. Widać to nie tylko we wspomnianych rankingach, ale przede wszystkim na twardych danych ekonomicznych i społecznych. Dzisiaj możemy się pochwalić praktycznie brakiem bezrobocia - tylko miasto Kraków ma mniejsze w województwie. Odkąd jestem starostą systematycznie rosną dochody powiatu, co świadczy o tym, że poprawia się sytuacja bytowa mieszkańców. W przeciągu 10 lat i ostatniej kadencji wykonaliśmy milowy skok cywilizacyjny.

WSPiFE